Spontanansökan i Stockholm

Nordens ledande medieföretag med över 200 års erfarenhet av mediemarknader i förändring. Vi söker nu dig som är villig att hjälpa oss utveckla vår verksamhet.

Om tjänsten

Arbetsuppgifter

Bonnier Solutions erbjuder nordiska Bonnierföretag digitala, kostnadseffektiva och högkvalitativa tjänster inom ekonomi-, löneadministration och HR. Detta för att göra det möjligt för bolagen i koncernen att kunna fokusera på sin kärnverksamhet och arbeta mot visionen att bli ett ledande digitalt mediehus.

Våra avdelningar

Finance & Accounting

Bonnier Solutions erbjuder löpande redovisning, distribution av kund- och leverantörsfakturor och hantering av kund- och leverantörsreskontran.

Vi bistår även vid månatlig rapportering och årsbokslut samt upprättar årsredovisningar och skattedeklarationer. Vi hjälper också till med kvalificerat stöd och rådgivning inom skatt och redovisning.

Vårt fokus är att ständigt hitta effektivare, smartare lösningar som ger oss stabila, kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade leveranser. Sedan 2016 samarbetar vi med outsourcingpartnern Cognizant som är en ledande aktör inom global affärs- och teknologiutveckling med lång erfarenhet av löpande förvaltning, processutveckling, automatisering och robotisering.

Payroll & Benefits

Vi erbjuder helhetslösningar- och deltjänster, inom lön och förmåner såsom pensioner, försäkringar och tjänstebilar.

Vi erbjuder helhetslösningar inom lön och förmåner såsom pensioner, försäkringar och tjänstebilar. Vi har standardiserade processer och driver harmoniseringsprojekt inom Bonnierkoncernen.

Våra specialister erbjuder kvalificerad rådgivning och vi håller oss uppdaterade på aktuella lagar och regler. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och automatisera våra processer och tjänster och har inom Bonnierkoncernen erfarenhet av bolag med en mängd olika verksamheter och med olika typer av kollektivavtal.

IT

IT-avdelningen på Bonnier Solutions består av integrations- och applikationsspecialister som stöttar våra olika verksamhetsprocesser. I nära samarbete med vår outsourcing partner för drift och infrastruktur arbetar vi på IT-avdelningen med utveckling av nya lösningar och förvaltar befintliga applikationer och flöden. Applikationerna på Bonnier Solutions utgör tillsammans en central informationshubb då mycket av koncernens ekonomi och löneflöden går via Bonnier Solutions.

HR

Inom HR-området erbjuder Bonnier Solutions hela spektrat av HR-tjänster från HR-administration till specialisttjänster som stödjer och utvecklar verksamheten, ledarna och medarbetarna.

Vi arbetar både med kontinuerlig uthyrning av våra HR- generalister samt tar emot enskilda ärenden. Vi kan också stödja i specifika HR-processer som lönekartläggning, lönerevision och andra personalärenden som rehab och rekrytering. Som specialister på Bonnier-bolagen och lång erfarenhet av gemensamma system och rutiner förstår vi snabbt våra kunders behov och kan föra med oss värdefulla erfarenheter från systerbolag i koncernen. Vi har också nära tillgång till expertis inom lön och förmåner.

Publicerad den

15-07-2019

Extra information

Ort
Stockholm
Typ av jobb
Kontor / Administration , IT
Körkort önskas
Nej
Tillgång till bil önskas
Nej
Personligt brev krävs
Nej
Ansök direkt

Dela jobbannonsen