Inaktiv platsannons

30 hp - Styrstrategier för härdning av ringhjul i Sodertalje

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 120 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 49 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Traton Group. För ytterligare information, besök www.scania.com.

Om tjänsten

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Scania och bygga relationer för framtiden. Många av dagens medarbetare började Scaniakarriären med sitt examensarbete.

Bakgrund

Ringhjul är stora invändiga kugghjul som används i tunga transmissioner. De tillverkas genom driftning (även kallat dragbrotschning) av den invändiga kuggen i ohärdat tillstånd, följt av sätthärdning på dorn. Sätthärdningen ger artikeln en ökad hårdhet, men används också för att styra artikelns färdiga mått. Härdningen orsakar alltid en formförändring, och genom att noggrant kontrollera härdprocessen går det att styra artiklarna till en snäv måttolerans. I huvudsak styrs artikelns färdiga mått av (1) måttet före härdning, (2) kylförloppet vid härdningen, (3) härddornets mått och (4) egenskaperna hos den aktuella stålchargen. Metoden för denna styrning är till stor del erfarenhetsbaserad, och utvecklas steg för steg för varje artikel, med följden att samma resultat nås på olika sätt för olika artiklar. Med en mer systematisk metod för styrningen skulle det bli lättare att hitta en stabil process, för både befintliga och nya artiklar. I detta examensarbete ska dagens processer studeras, med syfte att öka förståelsen för hur styrningen fungerar, och ge förslag på hur den kan förbättras.

Mål

Hitta ett arbetssätt för att styra måtten för ringhjul i härdningen, samt för att bestämma hur en ny artikel ska tillverkas.

Uppdragsbeskrivning

Studera måttvariationer vid härdning av ringhjul, och hur de påverkas av olika faktorer i härdprocessen, genom att utföra tester i löpande produktion. Ta fram en beskrivning av vad som påverkar färdigt mått och hur styrningen görs idag för de olika artiklar som tillverkas.

Utbildning/linje/inriktning

Ange utbildning, linje eller inriktning: Maskinteknik, Materialvetenskap eller liknande.

Antal studerande: 1-2

Startdatum för ex-jobbet: Januari 2019

Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare

Harald Nyberg, Metodingenjör, 08 – 553 537 38

Publicerad den

21-06-2019

Extra information

Ort
Sodertalje
Typ av kontrakt
Heltidsjobb (förstajobb)
Typ av jobb
Kontor / Administration , Civilingenjör / Arkitekt, IT
Körkort önskas
Nej
Tillgång till bil önskas
Nej
Personligt brev krävs
Nej

Registrera dig nu!

Ansök snabbt genom endast ett klick och bli uppdaterad med de senaste positionerna som passar dig. Registrera dig som en student här!

Registrera dig gratis