Inaktiv platsannons

Examensarbete – Modellering och verifiering av vingklaffsystem i Huskvarna

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Om tjänsten

Vad du blir en del av

I affärsområdet Industrial Products & Services (IPS) ingår affärsenheterna Aerostructures, Avionics och Combitech, samt Ventures portfölj av hel- och delägda företag. IPS fungerar som en holdingorganisation där varje verksamhet utvecklar och arbetar med strategier för lönsam tillväxt efter förutsättningarna på respektive marknad. En stor del av affärerna sker på en så kallad business-to-business-marknad. Affärsområdet har cirka 2400 medarbetare och omsätter ungefär 4 miljarder SEK.

Din arbetsplats blir på enheten Development & Industrialisation inom Control & Actuation vid affärsenheten Avionics Systems.
Enheten Development & Industrialisation består idag av 15 personer, projektledare och systemingenjörer, och finns i Huskvarna.
Vi på Control & Actuation ansvarar bl.a. för att ta fram Systemlösningar för motorstyrning av aktuatorer till klaffsystem och dörrar i flygplan.

Din framtida utmaning

Trenden ”More Electrical Aircraft” är en av de mest lovande lösningarna på två av flygets största utmaningar; miljöpåverkan och kostnadseffektivitet. Därför går systemdesign inom dagens flygindustri mot mer elektrifierade funktioner och mer ”by wire”-styrning.

Saab Avionics Systems arbetar sedan flera år tillbaka med att utveckla framtidens produkter och system för styrning av vingklaffar genom att implementera elektrisk koppling från flygplanets styrdator ända ner till klaffytan. Faktorer som driver utvecklingen är viktminskning och annat som kan minska planets totala bränsleförbrukning. Din utmaning blir att verifiera funktionen hos en nyframtagen systemdemonstrator i ett pågående utvecklingsprojekt och utifrån validerade modeller optimera delar av systemet.
Systemet består av elektromekaniska aktuatorer samt styrdator. För att verifiera systemet finns redan systemmodeller i Matlab- Simulink och en testrigg för reglering och övervakning i realtid tillgängligt.

Målet med examensarbetet är att:

 • Validera systemmodell mot mätresultat
 • Verifiera prestandakrav på systemet med mätresultat
 • Identifiera förbättringspotential på system alternativt komponentnivå

Arbetsmoment:

 • Valideringsfas
  o    Utföra funktionstester på demonstratorn
  o    Analys av resultatskillnader mellan modell och mätresultat
  o    Modelluppdatering
  o    Dokumentation
 • Modellutvecklingsfas
 • Identifiering av fokusprestanda för funktionsutveckling
 • Framtagning av delmodeller för prestandaoptimering
 • Känslighetsanalys och värdering av prestanda hos ingående komponenter som t.ex. olika givare
 • Dokumentation av förslag på nya funktioner/ökad prestanda

Arbetet skall dokumenteras i en rapport och presenteras genom en halvtids- och slutpresentation.

Den du är idag

Du är i slutet av din tekniska högskoleutbildning troligen inom Systemteknik, Teknisk fysik, Elektroteknik eller Maskinteknik och ska påbörja ditt 30hp examensarbete.


Antal deltagare: 1-2 personer.
Omfattning: 30 högskolepoäng (20 veckor).

Publicerad den

18-06-2019

Extra information

Ort
Huskvarna
Typ av kontrakt
Examensarbete
Typ av jobb
Civilingenjör / Arkitekt
Körkort önskas
Nej
Tillgång till bil önskas
Nej
Personligt brev krävs
Nej

Registrera dig nu!

Ansök snabbt genom endast ett klick och bli uppdaterad med de senaste positionerna som passar dig. Registrera dig som en student här!

Registrera dig gratis