StudentJobs integritetspolicy

StudentJob tar din integritet på största allvar. Detta innebär att vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt, försiktigt och i enlighet med gällande dataskyddslagar och -bestämmelser.

Denna integritetspolicy förklarar exakt hur StudentJob hanterar arbetssökandes, kunders och webbplatsbesökares personuppgifter.

Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter?

StudentJob ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att StudentJob, med hänsyn till gällande dataskyddslagstiftning, avgör vilka uppgifter vi behandlar om dig, hur det görs, i vilket syfte och hur länge. Vi behandlar uppgifter bland annat genom att lagra dem eller dela dem med andra parter. När vi nämner Student Job avser vi YoungCapital International B.V. (organisationsnummer: 34330199).

Vilka personuppgifter samlar vi in om arbetssökanden?

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på de tjänster och funktioner som används av dig som arbetssökande. Nedan ser du vilka uppgifter vi kan ta emot av dig vid olika tillfällen.

Registrering

När du registrerar dig hos StudentJob får vi följande uppgifter från dig:

 • namn, adress och plats,
 • födelsedatum,
 • kön,
 • nationalitet,
 • telefonnummer och e-postadress,
 • CV och ansökningsbrev (valfritt),
 • uppgifter i din CV, t.ex. yrkeserfarenhet och utbildning (valfritt),
 • tillgänglighet,
 • foto eller video (frivilligt uppladdade, utan konsekvenser om du avstår. Potentiella arbetsgivare kan se ditt foto eller din video).

Arbete

När du börjar arbeta för StudentJob får vi följande uppgifter från dig:

 • referenser,
 • kopia av giltiga identitetsdokument och personnummer,
 • bankkontonummer,
 • utdrag ur polisregistret,
 • arbetstillstånd (vid behov),
 • andra uppgifter från våra personal-, löne- eller frånvaroregister.

Varför samlar vi in dessa personuppgifter?

Vi samlar in dessa personuppgifter för att utföra våra uppdrag som jobbportal och förmedlare. Det innebär att StudentJob samlar in dina personuppgifter för att

 • skapa ett konto på webbplatsen åt dig
 • erbjuda dig relevanta jobb på vår webbplats
 • vidarebefordra ansökningar till relevanta arbetsgivare
 • kunna förmedla åt dig i ansökningsprocessen
 • rekommendera dig till en arbetsgivare
 • ingå och verkställa avtal med dig
 • ingå en arbetsmässig relation med dig
 • avgöra din tillgänglighet
 • schemalägga ditt arbete hos en arbetsgivare
 • utföra ett kandidaturval (vid behov)
 • föra relevanta personal-, finans-, tim-, frånvaro- och löneregister
 • uppmuntra till personliga utveckling genom att erbjuda dig kurser, utbildning och tester
 • utvärdera huruvida du är behörig till premiumrabatter eller bidrag
 • skicka information till dig via e-post, t.ex. aviseringar om lediga platser, rapporter, nyhetsbrev och meddelanden om evenemang
 • efterleva våra återintegreringsskyldigheter
 • uppfylla våra rättsliga förpliktelser, t.ex. vad gäller arbetsoförmåga.

Varför får vi lov att samla in dessa uppgifter?

StudentJob får lov att samla in dessa uppgifter enligt dataskyddslagstiftningen eftersom följande gäller:

 • Vi har bett om ditt samtycke att göra det i vissa fall.
 • Det är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra ett avtal som vi ingått med dig. Till exempel det anställningsavtal du ingår med oss om du arbetar genom oss, eller om vi vill presentera dig för potentiella arbetsgivare.
 • Det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Till exempel eftersom vi som arbetsgivare måste spara en kopia av anställdas identitetsdokument
 • Det är nödvändigt för att skydda ett legitimt intresse vi eventuellt har. I detta fall överväger vi huruvida våra intressen verkligen väger tyngre än dina integritetsintressen.

Vilka är syftena med behandlingen av dessa personuppgifter och vilka principer ligger till grund för dem?

Följande diagram visar exakt vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det och utifrån vilka rättsliga grunder vi gör behandlingen.
Visa diagram i PDF

Vilka uppgifter samlar vi in om kunder?

Vi samlar in följande uppgifter om våra kunder:

 • Företagets namn.
 • Företagets adress.
 • Företagets logotyp.
 • Uppgifterna för den kontakt som arbetar för företaget (för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress).

Vi samlar in dessa uppgifter för att erbjuda våra tjänster och funktioner och skapa ett kundkonto. Med hjälp av detta konto kan företaget lägga upp lediga jobb och behandla ansökningar. Uppgifterna används endast i samband med våra tjänster och för att upprätthålla yrkesrelationen.

Vilka personuppgifter om webbplatsbesökare behandlar vi?

Vi samlar in uppgifter om dig när du besöker vår webbplats, t.ex.

 • din IP-adress
 • din ungefärliga plats
 • den webbläsare som används
 • ditt beteende på webbplatsen (t.ex. klick, besökta sidor och sökningar).

Vi använder dessa uppgifter för att underhålla och förbättra webbplatsen, och för att göra den mer personlig och relevant.

Vilka rättigheter har du?

Följande gäller:

 • Du har rätt att se vilka personuppgifter vi har om dig.
 • Du har rätt att ändra vilka uppgifter vi har om dig om de till exempel är ofullständiga eller felaktiga.
 • Du har rätt att be oss att ta bort gamla uppgifter om dig som vi inte längre behöver och som vi inte längre har rätt att lagra.
 • Du har rätt att be oss att överföra uppgifter genom att be oss om datapaket.

Du kan kontakta oss med hjälp av dessa kontaktuppgifter om du vill utöva dina rättigheter.

Hur kan du få åtkomst till, ändra eller ta bort dina personuppgifter?

Du kan vidta åtgärder i anknytning till de personuppgifter som du har gett oss på två sätt:

 1. Genom ditt personliga konto: När du loggar in på StudentJob kan du när som helst ändra dina uppgifter under Inställningar. Du kan till exempel se till att det inte längre går att hitta dig i vår CV-databas, att du inte längre får e-postmeddelanden om lediga jobb eller ta bort din profil.
 2. Genom ett e-postmeddelande om lediga jobb: TE-postmeddelandena med lediga jobb är en e-posttjänst som vi använder för att skickar aviseringar till dig om lediga jobb (med din tillåtelse). Du kan sluta prenumerera på denna e-posttjänst direkt med hjälp av länken längst ner i e-postmeddelandena eller genom kontoinställningarna.

Kan du inte logga in? Är du osäker på om du redan har ett konto? Eller får du e-postmeddelanden trots att du inte har skapat ett konto? Skicka ett e-postmeddelande till info@studentjob.se eller ring +46 844689998 så hjälper vi dig gärna.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller inte dina uppgifter längre än nödvändigt. Vi tittar på varför vi bad om dina uppgifter. Vi tar även hänsyn till de lagstadgade lagringstiderna. Den holländska lagen om arbetsgivaravgifter anger att vi som arbetsgivare måste behålla en kopia av ditt identitetsdokument under en period på fem år efter det att anställningsavtalet upphört. Våra lagringstider anges i vår interna policy om lagringstider. Dina uppgifter tas automatiskt bort eller anonymiseras efter det att lagringstiden gått ut.

Vad gör vi för att skydda dina personuppgifter?

Vi säkrar dina personuppgifter på en mängd olika sätt för att säkerställa att de är säkra hos oss. Vi gör detta genom att begränsa åtkomsten till dina personuppgifter, skydda ditt konto, använda säkra kommunikationskanaler och använda system- och nätverksskydd. Vi har en intern säkerhetspolicy som anger exakt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda dina uppgifter. Vi ingår även avtal om lämplig säkerhet med parter som behandlar dina uppgifter åt oss.

Med vilka tredje parter delar vi dina personuppgifter?

StudentJob delar endast dina personuppgifter med andra parter om det är tillåtet enligt gällande dataskyddslagstiftning. Dessa andra parter är dotterbolag till YoungCapital Holding B.V. (endast om detta är nödvändigt), kunder som letar efter lämpliga kandidater (tillfälligt anställda eller fast anställda) och organisationer som du ansöker till genom vår onlineportal. Men de är även parter såsom utbildare eller coacher, myndigheter (till exempel UWV eller de nederländska skatte- och tullmyndigheterna) och professionella partner (till exempel leverantörer av arbetsmiljötjänster).

För att kunna implementera våra tjänster får vi även hjälp av parter som behandlar våra uppgifter om dig för vår räkning. Ett exempel är leverantören av lönesystemet som vi använder för att betala dig när du börjar arbeta genom oss. Eller ett program som hjälper oss att övervaka ansökningsprocessen. Vi ingår avtal med dessa parter om lämplig säkerhet, konfidentialitet och dina rättigheter.

Delar vi uppgifter med tredje parter utanför EU?

StudentJob kan dela dina uppgifter med parter utanför EU. Vi väljer noggrant ut dessa parter. Vi ser till att de har en lämplig dataskyddsnivå för personuppgifter som kan jämföras med skyddet inom EU. Vi ingår även avtal med dessa parter om lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ordentligt.

Samtycker du inte till hur vi hanterar dina personuppgifter?

Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Vad händer om vi inte kan komma fram till en lösning? Du har rätt att skicka in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten. Dataskyddsmyndigheten är den myndighet som övervakar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen.

Kontakta oss

Har du några frågor eller kommentarer, eller vill du utöva dina rättigheter? Du är välkommen att kontakta oss via telefon, e-post eller post.
Telefonnummer: +46 844689998
E-postadress: info@studentjob.se
Postadress: StudentJob European Head Offices Siriusdreef 12 2132 WT Hoofddorp, NederländernaCookiepolicy

Använder vi cookies?

Ja, vi använder cookies och liknande teknik, som JavaScript. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna se till att våra webbplatser och appar fungerar ordentligt och är användarvänliga. Om du inte vill använda cookies kan du ändra dina webbläsarinställningar eller ta bort cookiefilerna. Observera att webbplatser och appar kanske inte fungerar lika bra om du inaktiverar cookies.

Vad är cookies och varför behövs de?

Cookies är små textfiler som lagras på din bärbara dator, surfplatta eller smarttelefon när du besöker en av våra webbplatser eller använder en av våra appar. Med hjälp av dem kan vi känna igen dig nästa gång du besöker oss och vi kan hämta information från filerna. Detta innebär till exempel att du inte behöver fylla i dina uppgifter varje gång du besöker oss. Vi kan även använda cookiefilerna för att mäta hur våra webbplatser och appar används. På så sätt kan vi förbättra dem.

Vilka cookies och tekniker använder vi?

StudentJob använder standardteknik som används av nästan alla webbplatser och appar. Med hjälp av denna teknik, tillsammans med cookies, kan vårt system samla in och lagra information. Vi använder följande cookies:

 • Funktionella cookies: Dessa cookies ser till att våra webbplatser och appar fungerar ordentligt. De lagrar även information för att förbättra användarupplevelsen. Ett exempel är ditt användarnamn.
 • Analytiska cookies: Dessa cookies mäter hur du använder våra webbplatser och appar. Den här informationen analyseras för att vi ska kunna göra förbättringar.
 • Sociala medier-cookies: TMed hjälp av dessa cookies kan du dela viss information på sociala medier. Du gör det med hjälp av länkar och knappar på våra webbplatser eller i våra appar.
 • Reklamcookies: Dessa cookies placeras av tredje parter (t.ex. Google) för att du ska få se relevant reklam.

Vill du inaktivera eller ta bort cookies, eller ändra dina inställningar?

Du kan själv bestämma om du vill acceptera eller neka cookies. Om du inte vill att din webbläsare ska lagra cookies kan du ändra webbläsarinställningarna. Du kan även ändra inställningarna så att du får en avisering varje gång en cookie placeras. Du kan ta bort cookies med hjälp av webbläsarinställningarna.

Så här inaktiverar du cookies för din webbläsare.

Om du använder Chrome: klicka först på den vertikala ikonen med 3 punkter i det övre högra hörnet av webbläsarfönstret och välj alternativet "Inställningar" i rullgardinsmenyn. Klicka sedan på ”Integritet och säkerhet” i navigeringen och välj "Cookies och annan webbplatsdata". Slutligen väljer du "Blockera alla cookies".

Om du använder Microsoft Edge: klicka på de 3 horisontella prickarna i det övre högra hörnet av webbläsarfönstret och välj alternativet "Inställningar". Klicka sedan på "Cookies och webbplatsbehörigheter" och sen på "Hantera och ta bort cookies och webbplatsdata". Se slutligen till att knappen för "Tillåt webbplatser att spara och läsa cookiedata" är avstängd.

Om du använder Mozilla Firefox: klicka först på menyknappen med 3 horisontella linjer i det övre högra hörnet av webbläsarfönstret och välj "Inställningar". Klicka sedan på "Sekretess och säkerhet" och klicka sedan på "Anpassad". Välj sedan "Alla kakor" i rullgardinsmenyn under "Kakor".