Sekretessbestämmelse för StudentJob.se

StudentJob.se är en webbplats för StudentJob International B.V. Det är mycket viktigt för StudentJob.se att användning av uppgifter från användarna av StudentJob.se och dess andra webbplatser sköts på ett omsorgsfullt sätt. Personuppgifter hanteras och skyddas omsorgsfullt. StudentJob.se rättar sig därför efter kraven i Lagen om skydd av personuppgifter, ”Wet Bescherming Persoonsgegevens” (WBP / Data Protection Act). Hanteringen av personuppgifter rättar sig efter WBP registrerad vid Rådet för skydd av personuppgifter (”College Bescherming Persoonsgegevens” i Haag under nummer m1423922).

Nedan förklarar vi hur vi behandlar personlig information vid StudentJob International B.V.

Registrering och hantering av data
Inom ramen för de tjänster som erbjuds, registrerar StudentJob.se data i sin databas för att användas av StudentJob.se och dess andra webbplatser, liksom för andra affärsenheter inom StudentJob International B.V.

StudentJob.se använder data från användare:

  • att selektera intressanta praktikjobb för dig och skicka dem till dig med e-post;
  • att förmedla framtida arbetsgivare med jobbsökande;
  • att ge den service som behövs när man använder StudentJob.se och dess webbplatser (t.ex. om du glömt ditt lösenord);
  • att skicka den elektroniska versionen av nyhetsbrevet från StudentJob.se;
  • att hålla användare (via telefon) informerade om intressanta erbjudanden av produkter och tjänster från StudentJob.se och produkter och tjänster från andra affärsenheter hos StudentJob International B.V. (som att hitta heltidsjobb, rum, praktikplatser, traineeprogram och relaterade produkter särskilt för målgruppen för studerande). Om tredje parter är inblandade, lämnas personuppgifter också till dessa tredje parter.

StudentJob.se begränsar åtkomst till vår sökbara CV databas (eller kopior av denna) för betalande arbetsgivare, rekryterare, chefer för rekryteringsföretag, headhunters och yrkesmässiga personalvärvare, etc. och institutioner för den nationella säkerheten och upprätthållande av lagen. Om du inte uppskattar detta, kan du, när som helst, avlägsna ditt CV från vår sökbara databas.

StudentJob.se ska, utom det som anförts ovan, inte lämna ut din personliga information till tredje parter, om du inte, har gett din tillåtelse.

Utskrivning
För att skriva ut dig från våra webbplatser, ska du logga in på din personliga sida, och klicka på knappen "ta bort min profil" och du avlägsnar dina data.

Webbplatser
StudentJob International B.V. upprätthåller ett nätverk av webbplatser med en internationell databas. Vårt nätverk består av följande webbplatser:

Data säkerhet
StudentJob.se använder säkerhetsprocedurer för att hindra obehörig åtkomst till denna information.

Klicksätt
På våra webbplatser upprätthålls allmänna data av kommunikation och besökare, som t.ex. de mest efterfrågade sidorna. Syftet är att optimera layouten för webbplatsen så att StudentJob International B.V. kan utveckla sina tjänster optimalt.

Ansvarighet
Vår webbplats innehåller länkar till andra internet webbplatser. Vi är inte ansvariga för dessa andra webbplatsers aktiviteter vad gäller sekretess. Vi rekommenderar våra besökare att vara uppmärksamma när de lämnar vår webbplats, och att läsa sekretessbestämmelserna för varje webbplats som innehåller personuppgifter. Denna sekretessbestämmelse gäller bara för information som samlats för denna webbplats.

StudentJob.se har inte ansvarighet och/eller förpliktelser för innehållet i informationen på webbplatsen StudentJob.se. Inte heller har StudentJob.se ansvarighet och/eller förpliktelser för tillgänglighet och/eller åtkomst till webbplatsen. StudentJob.se har rätt att avlägsna information från webbplatsen när som helst, utan att uppge skäl.

Det går inte att ge fullständig säkerhetsgaranti för data på internet. Vi gör allt vi kan för att skydda din personliga information, men kan inte helt garantera säkerheten av informationen som du skickar.

Ändringar
StudentJob.se förbehåller sig rätten att göra ändringar i sekretessbestämmelsen. Kontrollera därför regelbundet sekretessbestämmelsen då det gäller uppdateringar av sekretesspolicyn för StudentJob.se.

Jag ger StudentJob.se tillåtelse att använda de personuppgifter som skickas av mig, att skicka till mig utskick som innehåller kommersiella meddelanden eller meddelanden om förmedling av deltidsjobb, praktikplatser, rum, traineeprogram, events, platser för akademiker och tredje parters relaterade produkter och tjänster för studerande, och att lämna denna data till omsorgsfullt selekterade tredje parter, nämligen arbetsgivare, för att göra det möjligt för dem att skicka mig (kommersiella) meddelanden om ämnen som beskrivs ovan.

Frågor
Om du har några frågor om vår sekretesspolicy, denna bestämmelse eller dina erfarenheter av våra webbplatser, då kan du skicka ett e-postmeddelande till info@StudentJob.se.