Olika typer av löner

Alla arbetstagare har rätt till lön och det är oftast den största anledningen till att människor jobbar. I Sverige brukar lönen komma den 25:e varje månad och när en helg eller röd dag infinner sig på det datumet kan den förflyttas till antingen före eller efter helgen. Alla har dock inte samma typ av lön eftersom anställningsavtalen ser olika ut och kan därför ha olika typer av löner. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vilka de olika typer av lönerna är och vad dem betyder, så att du har mer koll på vad som gäller.

löner

Hitta ditt drömjobb med StudentJob!

Registrera dig gratis på två minuter med StudentJob.

REGISTRERA NU

Timlön

Timlön innebär att du har tjänar en viss summa för varje timme du jobbar och är oftast avsatt för arbetstagare som jobbar extra eller deltid och därför tjänar olika varje månad. Alltså får du lön efter arbetad tid och inte den tiden du är tillgänglig, men inte har några arbetsuppgifter. Du kan få timlön även om du är fast anställd och jobbar heltid. Timanställning är däremot ingen giltig anställning, men kan regleras i kollektivavtal för att det ska vara tillåtet.

Månadslön

Om du får månadslön betyder det att du får lön en gång i månaden och vanligtvis den 25:e varje månad. Det finns ingen lag som säger att det ska betalas ut det datumet varje månad, men de flesta arbetsgivarna försöker betala ut lönerna då. När du har en fast månadslön, så får du samma lön varje månad, även om du skulle jobba mindre på grund av röda dagar eller rent av färre arbetsdagar just den månaden. Lönen betalas ut för antingen innevarande månad eller i efterskott, alltså månaden efter.

Bonus

På flera arbetsplatser kan du få något som kallas för bonus och det är ett rörligt tillägg som du får när du individuellt, ditt team eller hela företaget har åstadkommit bra resultat. Det är som ett belöningssystem för att anställda ska känna sig motiverade genom att få en bonus i form av lön. Hur mycket man får i bonus och vad det är för slags bonus skiljer sig beroende på om det står i anställningsavtalet och vad för policy och riktlinjer arbetsgivaren har. Exempel på olika bonusar förklaras härnedan:

 • Bonus - Ett tillägg utöver lönen som belöning för att verksamheten, avdelning, teamet eller din egna prestation har visat fina resultat.
 • Vinstdelning - Kallas vanligtvis för bonus, men innebär att du få ta del av den ekonomiska vinsten som företaget gör.
 • Provision - Provision innebär att delar av din månadslön relateras till din egna prestation och är vanligt förekommande för de som jobbar med försäljning och driver direkt in intäkter till företaget.
 • Gratifikation - En gratifikation är en gåva eller engångsersättning för att du visat goda insatser och bestäms av din arbetsgivare vid det tillfället.
 • Tantiem - Tantiem är som en vinstdelning, alltså bonus som dock endast betalas ut till personer i ledande ställning och är en andel av företagets vinst.
 • Personaloption - En personaloption ger dig som anställd rätten att få köpa aktier i företaget till ett förutbestämt pris. Den är personlig och kan inte överlåtas till någon annan samtidigt som den endast kan nyttjas så länge du är anställd.

Semesterersättning

Semesterersättning är det som ersätter semesterlön om du inte tjänar in semesterdagar. Denna ersättning är din lagliga rätt och ska finnas specificerad på lönebeskedet. Den kan betalas ut varje månad eller senast en månad efter din anställning har upphört. Semesterersättning ligger på minst 12 procent på den lön du har tjänat in. Om du vill veta mer om semesterersättning, så kan du läsa mer om semesterrätt.

OB-tillägg

Obekväm arbetstid är den tid du jobbar utöver din ordinarie arbetstid som är schemalagd under nätter, kvällar och helger. Därav kan du få en så kallad ob-ersättning eller ob-tillägg om du omfattas av kollektivavtal där det regleras. Om du inte har ett kollektivavtal, så bör du se till att det skrivs in i anställningsavtalet. Hur mycket du får i ob-ersättning beror på vilket kollektivavtal du har och förhandlas mellan facket och din arbetsgivare.

Övertidsersättning

Övertidsersättning kan ofta blandas ihop med ob-ersättning, men det är inte samma sak. Denna ersättning får du om du har arbetat mer än det som står angivet i ditt anställningsavtal. Om du är timanställd, så kan du få övertidsersättning om du jobbar mer än heltid. Vid fall där du och din arbetsgivare är överens kan du ta ut din övertidsersättning i form av kompensationsledighet. Allt detta är reglerat i kollektivavtalen, men har du inte ett sådant avtal, så bör du se till att det skrivs in.

Hitta ditt nästa jobb

Vill du hålla dig uppdaterad om de senaste lediga jobben? Skapa ett konto. Ansök enkelt om jobb, spara lediga jobb och ställ in e-postnotiser på ett och samma ställe.

Ingångslön

Ingångslön är den lön som du får när du börjar din första anställning på ett företag eller organisation. Det är den lön som du har rätt att få från och med den första arbetsdagen och den lön som du har rätt att få utbetald varje månad efter det. Ingångslönen kan variera beroende på olika faktorer, såsom din utbildning, erfarenhet och kompetens, samt den bransch och det företag där du arbetar. I vissa fall kan ingångslönen också påverkas av lokala löneavtal och företagets ekonomi. Det är viktigt att komma överens om den innan man börjar på ett nytt jobb, så att du vet vad du har rätt att få och kan planera sin ekonomi på ett bra sätt. När du väl har blivit varm i kläderna och har mer erfarenhet brukar du få löneförhöjning, framförallt om du har kollektivavtal.

Garantilön

Garantilön är en typ av lön som är vanlig bland vissa branschområden som enbart eller delvis betalar ut rörlig lön ut efter prestation. Garantilön finns därför i vissa avtal som en försäkring om att du kommer att tjäna en viss lön oavsett om du presterar eller inte. Denna sorts lön är inte bara för att du ska uppnå ett visst resultat, utan det kan även handla om att du inte fått jobba mer än ett visst antal timmar och därför har en garantilön. När du arbetar över dessa timmar eller tjänar in rörlig lön som är mer än garantilönen, så kickar prestationslönen igång och du tjänar mer än vad garantilönen ligger på.

Redo att ansöka?

Vi har massor av jobb att söka. Kolla in våra lediga tjänster för att hitta din perfekta roll och börja ansöka redan idag.

Grundlön

Grundlön är den lön du tjänar in varje månad när du är anställd samt har en fast lön, timlön, dag- eller veckolön och de eventuella fasta tilläggen du har. Det som räknas bort från grundlönen är alltså alla de rörliga lönetilläggen såsom ob-ersättning, bonus och provision.

Minimilön

Minimilön innebär att det finns en lägsta lön och den bestäms av arbetsmarknaden. Det finns ingen lag som reglerar minimilönen i Sverige, utan det regleras i kollektivavtalen som 90% av alla anställda i Sverige omfattas av. Har du inget kollektivavtal, så behöver du kolla upp vad du bör tjäna enligt arbetsmarknaden och även hålla koll på dess löneökningar innan du skriver på ditt anställningsavtal. Dock sätter kollektivavtalen standarden för nivån av de lägsta lönerna och det kan du hänvisa till när du löneförhandlar eller skriver på ditt anställningsavtal.

Bruttolön och nettolön

Du har troligtvis hört talas om brutto- och nettolön förut, men om du inte har det, så bör du läsa det här. Bruttolönen är den lön du får innan skatteavdrag görs och det ska vara specificerat i ditt lönebesked. Nettolönen är den lön du får utbetalt efter skatteavdrag, alltså den lön som du får utbetalt till ditt bankkonto. Hur mycket skatt som dras av beror på hur mycket den statliga skatten är och hur mycket din kommunala skatt ligger på. Totalt brukar skatten ligga på omkring 30 procent i Sverige, men kommunalskatten varierar från kommun till kommun. För att se vad din kommunalskatt ligger på kan du förslagsvis besöka Statistiska Centralbyrån. Ifall du är mer intresserad av din lön efter skatt, kan du räkna ut vad det med hjälp av skatteverkets e-tjänst: räkna ut din skatt.

Kontakta oss

Har du funderingar och undrar över något kan du alltid kontakta oss via mejl härnedan. Är du redo för att söka jobb och kickstarta din karriär, då är det bara och registrera dig. Vi finns här och hjälper dig hela vägen!

FAQs

 • Vad är minimilönen i Sverige?

 • Minimilön är inget som är lagstadgat i Sverige, men eftersom att mer än 90 procent av alla anställda omfattas av kollektivavtal som ersätter minimilönen med ingångslön.

 • Vad är bruttolön?

 • Bruttolönen är den lön du har tjänat ihop innan skatten du ska betala är avdragen. Vill du veta mer om olika löner, så kan du läsa mer här.

 • Vad är övertidsersättning?

 • Övertidsersättning är det arvode du kan ta ut om du har arbetat fler timmar än vad som står i ditt anställningsavtal. Du kan även byta ut din övertid mot kompensationsledighet. Läs mer om det här.

Läs mer om inkomster och skatter