Villkor för webbplats

Detta är webbplatsen för studentjob.se. Användningen av denna webbplats lyder under följande villkor, vilka du anses acceptera varje gång som du använder webbplatsen.

"Vi" innebär StudentJob International, och "vår" ska tolkas därefter. "Du" innebär den person, företag eller organisation som söker på och/eller använder webbplatsen studentjob.se, och "din" ska tolkas därefter. "StudentJob International" innebär alla företag som är anslutna till oss. Ett företag är anslutet till oss om det är: (i) en filial eller förvaltningsbolag; (ii) kontrollerad av samma person(er) som kontrollerar oss eller vårt förvaltningsbolag; (iii) en filial eller förvaltningsbolag av varje bolag i (i) eller (ii) ovan; eller (iv) i samma grupp som varje bolag under (i), (ii) eller (iii) ovan. "filial" och "förvaltningsbolag" som definieras i sektion 1159 i ”Companies Act 2006”. Termen "kontroll" ska ha samma betydelse som definieras i sektion 416 i ”Income and Corporation Taxes Act 1988”. Två bolag är i samma grupp om de delar samma slutliga förvaltningsbolag.


Betala per ansökan

 • Månadskostnaden beräknas beroende på antalet ansökningar du mottagit.
 • Summan räknas ut i slutet av ansökningstiden (30 dagar) eller när kunden väljer att avsluta jobbannonsen.
 • Om kunden ej mottar några ansökningar under tiden annonsen ligger uppe, är tjänsten fri från kostnad. Kunder måste betala för alla ansökningar, oavsett ansökans utfall.
 • Kunden är skyldig att betala det fakturerade beloppet inom 30 dagar (om inte annat skriftligen avtalats med StudentJob). Detta görs antigen via den online betalningslänk som skickas via e -post, som är kopplad till företagsprofilen eller via en traditionell faktura beroende på överenskommelse med StudentJob.
 • Kunden informeras gällande prissättning och betalningsprocess i ett bekräftelsemail.
 • Det är kundens eget ansvar att nå en överenskommelse med StudentJob om de önskar att avsluta sin jobbannons innan de överenskomna 30 dagarna utgår.
 • Om kunden vill uppgradera sin "Betala per ansökan" -annons till en Premium-annons måste detta meddelas till StudentJob.
 • StudentJob förbehåller sig rätten - i den mån det är lagligt tillåtet - att inte återbetala eventuella annonseringskostnader och/eller andra kostnader vid begäran om återbetalning.
 • I fall då kunden inte betalat fakturan inom 30 dagar efter att ha mottagit den, vidarebefodras denne till inkasso.

 • Avbrott och bristfälligheter i servicen
  Medan vi försöker se till att standarden på denna webbplats förblir hög och upprätthålla kontinuiteten i den, är internet i och för sig inte ett stabilt medium, och fel, bristfälligheter, avbrott i service och fördröjningar kan uppstå när som helst. Vi accepterar inte någon ansvarighet för sådana fel, bristfälligheter, avbrott eller fördröjningar eller någon kontinuerlig förpliktelse eller ansvarighet för att sköta denna webbplats (eller någon viss del av den) eller att lämna den service som erbjuds på denna webbplats. Vi kan anpassa specifikationen för denna webbplats då och då utan förvarning.


  Länkar till andra webbplatser
  På den här webbplatsen erbjuds du automatiskt länkar till andra webbplatser som vi hoppas kan intressera dig. Vi accepterar inte någon ansvarighet eller förpliktelse vad beträffar innehållet på dessa webbplatser, ägarna som inte nödvändigtvis har någon anknytning till oss, kommersiellt eller på annat sätt. Om du använder automatiska länkar för att få åtkomst till sådana webbplatser så är det helt på egen risk.


  Information på denna webbplats
  Medan vi gör vårt bästa att se till att informationen på denna webbplats är riktig och fullständig, kan vi inte kontrollera riktigheten eller fullständigheten i denna information. Vi accepterar inte något ansvar för någon oriktighet eller bristfällighet i någon information på denna webbplats eller något ansvar beträffande informationen på denna webbplats som du har lämnat, någon annan användare av webbplatsen eller någon annan person.


  Din användning av denna webbplats
  Du får bara använda denna webbplats i lagligt syfte när du söker arbete eller hjälp i din karriär eller när du rekryterar personal. Du får under inga omständigheter försöka underminera säkerheten på webbplatsen eller någon information som lämnats eller är tillgänglig genom den. I synnerhet, men utan begränsning, får du inte söka åtkomst, ändra eller avlägsna någon information som du inte har någon godkänd åtkomst för, försöka överbelasta systemet med spamming eller översvämning, utföra någon handling eller använda någon enhet, rutin eller software för att krascha, fördröja, skada eller på annat sätt ingripa i funktionen av denna webbplats eller försöka tyda, demontera eller ändra något i software, koder eller information som finns på denna webbplats.


  Du är ensam ansvarig för all information som du lämnar på denna webbplats. Du är ansvarig att se till att all information som du lämnar är sann, riktig, aktuell och inte vilseledande eller som kan vilseleda eller dupera och att den inte är diskriminerande, oanständig, förolämpande, nedsättande eller på annat sätt illegal, olaglig eller i strid med varje tillämplig lagstiftning, föreskrifter, riktlinjer eller tillämpningsregler eller copyright, varumärke eller andra intellektuella egendomsrätter av varje person i varje domsaga.


  Du är också ansvarig att se till att all information, data och filer är fria från virus eller andra rutiner eller medel som kan skada eller inkräkta på varje system eller data, innan de skickas till denna webbplats. Vi förbehåller oss rätten att avlägsna all information som du lämnat från webbplatsen efter eget godtycke, när som helst och av vilket skäl som helst utan att behöva ge en förklaring.


  Information lämnad av dig
  Vi och/eller StudentJob International ska använda information som du lämnat (omfattande, utan begränsning, känsliga personuppgifter), för att underlätta rekryteringsprocessen och åtföljande administrativa funktioner. Detta involverar för oss och/eller StudentJob International, bl.a. , hantering och lagring av information (omfattande, utan begränsning, känsliga personuppgifter) och att skicka och göra sådan information tillgänglig online till eventuella arbetsgivare och kunder; information om lediga jobb och placeringar skickas till kandidater och kan tillkännages direkt på webbplatsen. Vi kan hämta och samla data från informationen som du lämnar för att hjälpa oss att förstå våra användare som en grupp så att vi kan ge dig bättre service. Vi kan också dela samlad information med selekterade tredje parter, utan att avslöja individuella namn eller identifierbar information. Du samtycker till oss och StudentJob International att använda information som du lämnat (omfattande, utan begränsning, känsliga personuppgifter) på vart och ett av dessa sätt.


  Vi ska hantera all data som du lämnar för att fylla i online registreringen eller anmälningsblanketter och vilka övriga formulär som helst, bedömningar eller personliga uppgifter som du fyller i eller lämnar till oss när du använder denna webbplats i enlighet med dataskyddslagstiftningen i Storbritannien (UK data protection legislation). Vi förklarar mer om dina personuppgifter i vår sekretesspolicy ( Privacy Policy).


  Rättigheter för innehåll
  Rättigheterna för material på denna webbplats skyddas av internationella lagar om copyright, software och varumärken och du instämmer med att använda denna webbplats på ett sätt som inte inkräktar på dessa rättigheter. Du får kopiera material på denna webbplats för eget privat bruk eller för användning hemma, men det är inte tillåtet att kopiera i något kommersiellt eller affärsmässigt syfte.


  Säkerhet och lösenord
  För att registrera dig på denna webbplats och skriva in dig när du besöker webbplatsen, behöver du använda ett användarnamn och lösenord. Du är ensam ansvarig för säkerheten och den rätta användningen av ditt lösenord, vilket alltid bör hållas konfidentiellt och inte avslöjas för någon annan person. Du ska omedelbart meddela oss om du tror att någon annan känner till ditt lösenord eller om det används på ett obehörigt sätt. Vi accepterar inte någon ansvarighet för obehörig eller oriktig användning eller avslöjande av något lösenord.


  Upphörande
  Vi kan avsluta din registrering och/eller förvägra dig åtkomst till webbplatsen eller någon del av den (omfattande alla tjänster, produkter eller information som är tillgängliga på eller genom webbplatsen) när som helst i vårt godtycke och utan någon förklaring eller meddelande.


  Betalningsskyldighet (Arbetsgivare)
  Vi accepterar inte någon betalningsskyldighet för någon förlust (direkt eller indirekt, för förlust av affärer, inkomst eller vinster, förslösad insats, förvrängning eller förstörelse av data eller för vilken annan indirekt eller därav följande förlust det än må vara, som uppstår genom din användning av webbplatsen och vi utesluter all sådan betalningsskyldighet, om i kontrakt, vid skadeståndsrätt (inklusive försumlighet) eller på annat sätt. Vi utesluter härmed alla framställningar, garantier och villkor i relation till denna webbplats och din användning av den till den maximala omfattningen tillåten i lagen.


  Du instämmer med att skydda oss och hålla oss skadelösa mot alla kostnader, utgifter, yrkanden, förluster, betalningsskyldigheter eller processer som uppstår genom din användning eller missbruk av denna webbplats.


  Du ska omedelbart meddela oss om någon gör eller hotar att göra något yrkande mot dig beträffande din användning av denna webbplats.


  Ångerrätt (Arbetsgivare)
  När du köper tjänster via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att annonsera på Studentjob International måste du dock frånsäga dig din ångerrätt eftersom Studentjob International’s tjänst för annonsering innebär att du, genom att lägga in en annons, begär att tjänsten påbörjas omedelbart efter att du har betalat för den. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten har fullgjorts. Studentjob International’s tjänst anses fullgjord så snart din annons har publicerats. Motsvarande regler gäller för tilläggstjänster som du köper i samband med annonsering. Exempel på tilläggstjänster är ändring eller förnyelse av annons, dessa tjänster anses fullgjorda så snart annonsen ändrats eller förnyats.


  Återbetalning och tillgodo (Arbetsgivare)
  Om en annons nekas publicering får du ett tillgodohavande på Studentjob International motsvarande annonsens värde. Ett tillgodohavande kan även komma att erbjudas vid vissa tekniska problem eller felaktiga betalningar. Tillgodohavandet kopplas till annonsörens e-postadress, är giltigt under ett års tid och kan inte användas för delbetalning. Om du inte önskar ett tillgodohavande kan du få återbetalning av erlagda avgifter. Missbruk, manipulering eller användande av Tjänsterna i strid mot Studentjob International’s regler ger inte rätt till återbetalning eller kompensation och innebär att eventuella tillgodohavanden ogiltigförklaras.


  Val av lag och domsaga
  Användningen av denna webbplats och alla avtal som ingår genom denna webbplats ska regleras av StudentJob International och vid en eventuell konflikt som uppstår i samband med användningen av denna webbplats eller något avtal som gjorts genom denna webbplats väljer de hur den ska lösas.


  Några av produkterna eller tjänsterna som erbjuds genom denna webbplats är kanske inte lagliga eller på annat sätt tillåtna i vissa länder utanför Sverige. Om du försöker beställa, motta, köpa eller på annat sätt dra fördel av sådana produkter eller tjänster, accepterar vi inte någon betalningsskyldighet för några förluster som du lidit genom att använda denna webbplats, vilket du inte skulle ha gjort om du hade gått in på denna webbplats som svensk medborgare (vilket skulle resultera i att vi skulle vara förhindrade att behandla någon ansökan eller undersökning av varje lag, föreskrift eller annat beslut som gäller för varje land).


  Ändringar av villkor och ogiltighet
  Vi kan ändra villkoren för denna webbplats när som helst. Du anses acceptera villkoren (som ändrade) när du nästa gång använder denna webbplats efter någon ändring.

  Om någon bestämmelse i dessa villkor bedöms som ogiltig av en domstol i en behörig domsaga, ska en sådan ogiltighet inte påverka giltigheten i de återstående bestämmelserna, vilka ska förbli i laga kraft.


  Varje ändring som vi gör i våra villkor i framtiden ska vi tillkännage på denna sida och, om lämpligt, meddela dig per e-post.


  Du är välkommen att komma med frågor, kommentarer och önskemål beträffande villkoren och du ska rikta dem till info@studentjob.se.

  Sirius Dreef 12 2123 WT Hoofddorp / Schiphol Netherlands
  Phone: 0800 1801 659
  Fax: +31237519290
  E-Mail: info@studentjob.se
  Management
  Bram Bosveld
  Hugo de Koning
  Rogier Thewessen

  Commercial Register IHK NL 28087078

  VAT ID NL8128 12 670 B01

  YoungCapital Group B.V. är en juridisk enhet med begränsat ansvar. Följande dotterbolag ingår i YoungCapital Group: YoungCapital Professionals BV, YoungCapital Payroll BV, YoungCapital Base BV (och deras dotterbolag YoungCapital BV, YoungCapital International BV och CN Belgium NV), NoXa BV, YoungCapital Solutions BV, YoungCapital University BV, YoungCapital Resources BV, YoungCapital Staff BV och YoungCapital Payday B.V.