Inaktiv platsannons

Sektionschef i Göteborg

Om tjänsten

Välkommen att söka jobb hos oss som Sektionschef. Vi vill ha din ansökan senast den 3 november.

Vill du arbeta som sektionschef i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. På verksamhetsområde Trafik jobbar vi i händelsernas centrum dygnet runt med tekniska system och många kontaktytor för att skapa ordning i trafiken. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att bidra till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På verksamhetsområde Trafik ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Nu utvecklar och vässar vi vår organisation till nästa nivå. Vill du vara med och leda förändringsresan?

Arbetsuppgifter

Enhet Tågtrafikledning och trafikinformation Nord ansvarar för att trafikleda och trafikinformera på järnväg inom Trafikledningsområde Väst. Det inkluderar trafikinformation för järnväg via högtalare, informationstavlor och monitorer samt via trafikinformationssystem. Det innefattar också att leda trafiken enligt fastställd plan, där säkerhet och kvalitet är av yttersta vikt, såväl som beaktande av gällande regelverk. I förekommande fall hanterar enheten också störningar ur ett operativt perspektiv. Verksamheten bedrivs enligt schema, årets alla dagar och dygnets alla timmar.

Enheten består av totalt fem sektioner och vi söker nu en vikarierande sektionschef till en av sektionerna för Tågtrafikledning.

Som sektionschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar för en av sektionerna. Utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer du upp sektionens arbete så att det bedrivs effektivt, med säkerhetsfokus samt kvalitetssäkrat mot verksamhetsmålen. Rollen innebär att du är första linjens chef och har direkt personalansvar för ca 20-25 medarbetare. Ditt ledarskap präglas av tron på individens förmåga och du skapar goda förutsättningar för medarbetarna att fullgöra sina uppdrag.

Vi står inför stora förändringar inom verksamhetsområde Trafik både vad gäller arbetssätt, värdegrund och kulturarbete. Som chef driver du tillsammans med medarbetarna förändringar både inom den egna sektionen och tillsammans med övriga berörda verksamheter inom Trafikverket. I vårt ständiga förbättringsarbete bedriver du även en god samverkan med olika intressenter. Du skapar förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet. I rollen som chef stödjer och utvecklar du medarbetarna genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap.

Din sektion består av engagerade medarbetare som arbetar skift, dygnet runt, året runt. Bland dina utmaningar finns att arbeta med gruppdynamik, sammanhållning och förändringsarbete i en arbetsgrupp som sällan har möjlighet att träffas i sin helhet.

Rollen ställer höga krav på ett kund- och resultatorienterat arbetssätt, då verksamheten påverkar många människors vardag. I samråd med enhetschefen och övriga sektioner leder, styr och utvecklar du sektionens 24/7-verksamhet. Utöver sektionens arbete har du också en viktig uppgift i enhetens ledningsgrupp och företräder enheten och Trafikverket både internt och externt.

Det förekommer resor i tjänsten eftersom Trafikverket är en nationell myndighet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom ett för tjänsten relevant område, eller annan utbildning ihop med chefserfarenhet
  • har chefserfarenhet inkluderande budget-, verksamhets- och personalansvar
  • har erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete både avseende arbetssätt, metoder och kultur

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av att leda personal i operativ verksamhet som bedrivs dygnet runt hela året
  • har kunskap om ledning av yrkesutbildning och kontinuerlig fortbildning

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende genom bland annat din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Övrig information

Tjänsten är ett vikariat med start omgående t.o.m. 2020-12-31

Webbaserade urvalstester kommer att användas i denna rekrytering. 

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Läs om våra förmåner via länken nedan
https://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/att-jobba-pa-trafikverket/Formaner/

Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Vi använder främst mail för att göra utskick och kallelser, var därför noga med att skriva in rätt e-postadress och kolla din mail regelbundet under denna tid.

Vi ser fram emot din ansökan! 

Ansök senast Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-11-03

Publicerad den

26-09-2020

Extra information

Status
Stängd
Ort
Göteborg
Typ av jobb
Civilingenjör / Arkitekt
Körkort önskas
Nej
Tillgång till bil önskas
Nej
Personligt brev krävs
Nej

Registrera dig nu!

Ansök snabbt genom endast ett klick och bli uppdaterad med de senaste positionerna som passar dig. Registrera dig som en student här!

Registrera dig gratis