Inaktiv platsannons

Master thesis: An Estimator for Satellite Orbits for space radar system i Göteborg

Om tjänsten

Exjobbstitel: ” An Estimator for Satellite Orbits for space radar system “ Bakgrund:
Inför att designa en markbaserad radar för detektering och följning av satelliter så behöver man konstruera en estimator som kan skatta satellitbanor.
 • Vi gör ett antagande av satellitens hastighet och en utstyrning i en viss vinkel
 • I ett fall då satelliten passerar rakt över radarn (se figur 1), så förändras avstånd, riktning och dopplerskift snabbt som funktion av tid
 • För en radar som mäter mot satelliten, så kommer snabba hastighet och acceleration att skapa en modulation på den mottagna signalen
 • Anta att den mottagna signalen består av två delar, signal och brus. Då har vi följande signalmodell för den mottagna signalen
Beskrivning av examensarbetet:
 • Examensarbete går ut på att försöka skatta satellitens bana.
 • Man behöver hitta en uppsättning parametrar som:
  • (1) Är konstanta över tid
  • (2) Går att skatta med rimlig beräkningstid
    
 • Ett vanlig val av parameteruppsättning är avstånd, vinkel och doppler, men det duger inte i denna applikation, ty dessa förändrar sig under tiden man skattar.
 • Ett bättre val i detta fall är banparametrarna
 • Man tecknar då sannolikhetsfördelningen för
 • Ett vanligt sätt att skatta parametervektorn är genom Maximum likelihood Estimering, (MLE):
 • Ett bättre sätt i detta fall vore Maximum A posteriori Estimering (MAP):
 • Genom att använda a priori information i sin skattning, så kan man succesivt skatta parametrarna till en allt högre noggrannhet
Den andra delen i examensarbetet är:
 • Ett alternativ är att låta två system samtidigt mäta mot målet
 • Varje nod sänder en signal och tar emot sin egen och den andres signal
 • Låt  beteckna den mottagna signalen på 1a noden och  beteckna den mottagna signalen på 2a noden.
 • Teckna .
 • Denna kombinerade vektor kan nu användas för att skatta banan med en högre noggrannhet.
Arbetsgång för exemensarbetet:
 • Man behöver hitta en approximativ estimator, som kan beräknas inom rimlig tid.
 • Man beräknar även Cramer Rao Bound (CRB), vilken kommer att bero på ett par designparametrar hos radarn, vilka analyseras i nästa steg. Precisionen hos estimatorn skall vara på (eller nära) CRB. 
 • I nästa steg analyseras hur (1) vågform och (2) antenngeometri påverkar estimatorn. 
 • Därefter finns underlag för att designa antenns geometriska utformning och modulationen av radarsignalen.

  Ovanstående utredning görs för både mono och bistatisk konfiguration

Din bakgrund
 • Arbetet är lämpligt för 1-2 studenter, med intresse för matematik, sannolikhetsteori och signalbehandling.

 • Du/Ni är i slutet av er civilingenjörsutbildning inom relevant mastersprogram från matematik, fysik eller elektroteknik och skall börja ert 30 hp examensarbete

Denna tjänst kräver att du godkänns I en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Publicerad den

24-10-2020

Extra information

Status
Stängd
Ort
Göteborg
Typ av kontrakt
Examensarbete
Typ av jobb
Civilingenjör / Arkitekt
Körkort önskas
Nej
Tillgång till bil önskas
Nej
Personligt brev krävs
Nej

Registrera dig nu!

Ansök snabbt genom endast ett klick och bli uppdaterad med de senaste positionerna som passar dig. Registrera dig som en student här!

Registrera dig gratis