Inaktiv platsannons

30 hp - Hur optimerar vi vår leverans inom förvaltning, uppdrag och projekt med Office365 som stöd? i Sodertalje

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar, 8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Om tjänsten

Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.

Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Scania och bygga relationer för framtiden. Många av dagens medarbetare började Scaniakarriären med sitt examensarbete.

Bakgrund
Scania har valt att använda Office 365 som en av flera strategiska plattformar för effektiv hantering av information i arbetet att utveckla världens bästa lastbil. Product Description Development, Scania R&D, genomför en transformation för den egna organisationen, men också för R&D, med siktet inställt mot detta mål.

Scania har behov av att fortlöpande effektivisera och förbättra processer, metoder och verktyg. Inom Scania har vi etablerat Office 365 som en plattform för hantering av icke tekniska dokument och samarbete. Med syfte att effektivisera, och där så är lämpligt hitta standardiserade metoder, vill vi utmana vårt sätt att nyttja Office 365 och kringliggande IT miljö.

Mål
Examensarbetets analys och rekommendation ska underlätta organisationens resa mot att använda Office 365 för effektivt informationsutbyte och ge stöd till produktframtagning.

Uppdragsbeskrivning
Examensarbetet går ut på att:
genomföra en omvärldsanalys, exemplifiera hur Office 365 kan användas

  • klargöra nuläget: behovsinventering, medarbetarnas kompetens och roller, möjligheter/avgränsningar, Office 365 på Scania R&D och närliggande IT miljö, föreslå lösningar för olika roller och verksamhetsområden

Genom analys ta fram rekommendationer på förändringar av:

  • metoder, arbetssätt och kompetens
  • IT-stöd

Bygga prototyp som presenterar möjliga lösningar och klargör metoder.

Utbildning/linje/inriktning
Ange utbildning, linje eller inriktning: Civilingenjör inom data- / systemvetenskap
Startdatum för ex-jobbet: Februari 2020
Beräknad tidsåtgång: 30hp (ca 20 veckor)

Kontaktpersoner och handledare
Chef: Rim Yaacoub, 08-553 89628,
Handledare: Adam Forsell, 08-553 81880,

Publicerad den

04-11-2020

Extra information

Status
Stängd
Ort
Sodertalje
Typ av kontrakt
Heltidsjobb (förstajobb)
Typ av jobb
Kontor / Administration , Civilingenjör / Arkitekt, IT
Körkort önskas
Nej
Tillgång till bil önskas
Nej
Personligt brev krävs
Nej

Registrera dig nu!

Ansök snabbt genom endast ett klick och bli uppdaterad med de senaste positionerna som passar dig. Registrera dig som en student här!

Registrera dig gratis