Inaktiv platsannons

Bolagsjurist med inriktning på Corporate governance och Compliance i Förslöv

Hos oss får du ett stort eget ansvar och blir en del av en organisation som är jordnära, utvecklande, personlig och pålitliga!

Om tjänsten

Bolagsjurist med inriktning på Corporate governance och Compliance

Sökes till Förslöv, Malmö

För att förstärka Peabs koncernfunktion Corporate governance och Compliance (Bolagsstyrning och Regelefterlevnad) söker vi en bolagsjurist. Koncernfunktionen, som leds av chefsjuristen, är en enhet som är direkt underställd VD/koncernchef och arbetar inom tre områden:

  • Bolagsstyrning som syftar till att säkerställa att Peabs verksamhet sköts ansvarsfullt, effektivt och hållbart
  • Regelefterlevnad som arbetar med att stärka regelefterlevnaden inom Peab
  • Säkerhet som är en egen avdelning som har till syfte att förebygga brott på våra arbetsplatser och tillhandahålla skydd för anställda och tillgångar.

Dina arbetsuppgifter

Den bolagsjurist som vi söker kommer att tillsammans med chefsjuristen arbeta med att hantera olika frågor kopplade till bolagsstyrning och som innefattar tillämpning av Aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning och andra regelverk samt olika interna styrnings- och regeldokument. Vid behov ska bolagsjuristen tillfälligt kunna ersätta chefsjuristen i rollen som sekreterare för styrelse, utskott m m. Inom området för regelefterlevnad ingår arbete med framtagande och uppdatering av olika styrdokument och instruktioner, ärendehantering vid bristande efterlevnad samt framtagande av utbildningar inom etik, antikorruption m m.

Din bakgrund

Lämplig bakgrund för sökande är juristutbildning och minst 5 års yrkeserfarenhet

inom bolagsstyrning och/eller regelefterlevnad, som advokat eller bolagsjurist. Befattningen ställer krav på både hög integritet och god samarbetsförmåga. Tjänsten är placerad i Skåne (Förslöv alternativt Malmö).  

Vid frågor är du välkommen att kontakta Chefsjurist Karin Malmgren, telefon 0733-37 10 12, eller HR Chef Gunnar Wannehag, telefon 0733-37 11 18.

Vi erbjuder

I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.

Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?

Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag 2022-02-15

Publicerad den

03-01-2023

Extra information

Status
Stängd
Ort
Förslöv
Typ av kontrakt
Heltidsjobb (förstajobb)
Typ av jobb
Hantverkare
Körkort önskas
Nej
Tillgång till bil önskas
Nej
Personligt brev krävs
Nej

Förslöv | Hantverkare | Heltidsjobb (förstajobb)