Inaktiv platsannons

Praktikanter till Försvarsanalys - enhet Säkerhetspolitik, hösten 2022 i Stockholm - Kista

Är du student och letar efter ett extrajobb vid sidan av studierna eller är du på sök efter ett heltidsjobb att kick-starta karriären? Titta hit!

Om tjänsten

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1000 anställda, varav drygt 800 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.JobbeskrivningÄr du i slutskedet av din utbildning och intresserad av att göra praktik på en arbetsplats där det pågår spännande projekt inom försvar och säkerhet? Just nu söker FOI:s avdelning Försvarsanalys praktikanter!Försvarsanalys forskar och arbetar inom bland annat områdena säkerhetspolitik, försvarsekonomi, operationsanalys och strategisk planering samt krisberedskap och civilt försvar. Våra främsta uppdragsgivare är Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och MSB, men eftersom säkerhetsfrågorna skär över alla delar av samhället arbetar vi också för andra departement och myndigheter. Vi bidrar därmed till bättre ömsesidig förståelse mellan totalförsvarets aktörer och till att förstärka samhällets möjligheter att möta framtida utmaningar.Arbetsuppgifter
Som praktikant ingår du i en projektgrupp och får en inblick i vår verksamhet. Efter intervju och urval kommer du och din handledare överens om passande uppgifter.
I projektet Nordeuropeisk och transatlantisk säkerhetspolitik (NOTS) studerar vi den säkerhets- och försvarspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde, Europa och USA, inklusive den transatlantiska länken. Vi gör samlade analyser av den militärstrategiska utvecklingen i Nordeuropa och av aktuella händelser som påverkar de militära förhållandena i området. Vi söker dig som studerar på mastersnivå och har ett intresse för västländernas säkerhets- och försvarspolitik, försvarsutgifter, militära förmågor, operationer, övningar, beredskap Din profil
Du studerar på kandidat- eller mastersnivå vid universitet, högskola eller annat jämförbart lärosäte och är i slutskedet av din utbildning där praktik ingår och är berättigande för högskolepoäng.
Utöver detta ser vi att du har ett stort intresse för och gärna erfarenhet från försvars- och säkerhetspolitiska frågor.Du trivs med att arbeta självständigt tar initiativ och har en god analytisk förmåga. Vidare vill vi att du har en god förmåga till framställning i tal och skrift på svenska och engelska.Språkkunskaper utöver engelska ser vi som meriterande. Vad erbjuder vi?
När du gör din praktik hos oss ger vi dig en god inblick i vår verksamhet, där du får arbeta i en kreativ miljö. Arbetet på FOI bedrivs i form av projekt av varierad storlek och karaktär. Att arbeta på FOI innebär ett omväxlande arbete med stor grad av frihet och krav på egna initiativ och hög kompetens. På FOI kommer du att arbeta i en forskningsnära miljö, full av engagerade experter och handledare som stöttar dig på bästa sätt.Arbetsplatsen är belägen i Kista.Praktiktid:
Praktikperioden omfattar 20 veckor under höstterminen 2022. Tillträdesdatum bestäms i samråd mellan praktikanten och FOI. Praktiken genomförs på heltid under kontorsarbetstid. Ekonomisk ersättning utgår inte. Som praktikant hos oss ska du vara försäkrad genom din högskola. Praktiken måste godkännas av din högskola.Har vi fångat ditt intresse?
Välkommen med din ansökan senast där du bifogar CV, personligt brev och senaste betygsutdragetPraktik på FOI förutsätter svenskt medborgarskap. Alla praktikanter måste genomgå en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen innan tjänsten påbörjas.Välkommen med frågor till mer information om FOI besök vår hemsida:

Publicerad den

27-12-2022

Extra information

Status
Stängd
Önskad utbildningsnivå
Universitet/Högskolestudier
Ort
Stockholm - Kista
Typ av kontrakt
Traineeship
Typ av jobb
Säkerhet
Körkort önskas
Nej
Tillgång till bil önskas
Nej
Personligt brev krävs
Nej
Språk
Svenska

Säkerhet | Traineeship | Universitet/Högskolestudier