Inaktiv platsannons

Praktikanter till Försvarsanalys - projektet Juridisk motståndskraft, hösten 2022 i Stockholm - Kista

Är du student och letar efter ett extrajobb vid sidan av studierna eller är du på sök efter ett heltidsjobb att kick-starta karriären? Titta hit!

Om tjänsten

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1000 anställda, varav drygt 800 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.JobbeskrivningÄr du i slutskedet av din utbildning och intresserad av att göra praktik på en arbetsplats där det pågår spännande projekt inom försvar och säkerhet? Just nu söker FOI:s avdelning Försvarsanalys praktikanter!Försvarsanalys forskar och arbetar inom bland annat områdena säkerhetspolitik, försvarsekonomi, operationsanalys och strategisk planering samt krisberedskap och civilt försvar. Våra främsta uppdragsgivare är Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och MSB, men eftersom säkerhetsfrågorna skär över alla delar av samhället arbetar vi också för andra departement och myndigheter. Vi bidrar därmed till bättre ömsesidig förståelse mellan totalförsvarets aktörer och till att förstärka samhällets möjligheter att möta framtida utmaningar.Dina uppgifter
Som praktikant hos oss kommer du att delta i ett projekt som vägleds av frågan hur Sverige kan bygga juridisk motståndskraft.Du kommer att hjälpa till i projektet genom att utforska en väl avgränsad frågeställning och fördjupa dig inom juridiska sårbarheter, juridiska angrepp eller frågan hur juridisk motståndskraft kan byggas.Projektet Juridisk motståndskraft:
Internationella och nationella rättssystem innehåller luckor, otydligheter och andra sårbarheter. Antagonister kan utnyttja dessa sårbarheter i syfte att uppnå försvars- och säkerhetspolitiska mål, juridiska angrepp. Ett motmedel mot sådana angrepp kallas juridisk motståndskraft och handlar om rättssystems förmåga att motstå störningar från antagonistiska aktörer samtidigt som dess funktion bibehålls.Din profil
Vi söker dig som studerar juridik eller rättsvetenskap på någon av de sista terminerna, antingen på kandidat- eller masternivå.Du bör ha ett särskilt intresse för de rättsliga aspekterna av svensk och internationell säkerhet och totalförsvar samt för vetenskaplig metod och dess tillämpning i praktiken. Fördjupning inom folkrätt eller offentlig rätt är meriterande.Vad erbjuder vi?
När du gör din praktik hos oss ger vi dig en god inblick i vår verksamhet, där du får arbeta i en kreativ miljö. Arbetet på FOI bedrivs i form av projekt av varierad storlek och karaktär. Att arbeta på FOI innebär ett omväxlande arbete med stor grad av frihet och krav på egna initiativ och hög kompetens. På FOI kommer du att arbeta i en forskningsnära miljö, full av engagerade experter och handledare som stöttar dig på bästa sätt.Praktiken kommer att ske på enheten Asymmetriska hot vid avdelningen för Försvarsanalys.Arbetsplatsen är belägen i Kista.Praktiktid:
Praktikperioden omfattar 20 veckor under höstterminen 2022. Tillträdesdatum bestäms i samråd mellan praktikanten och FOI. Praktiken genomförs på heltid under kontorsarbetstid. Ekonomisk ersättning utgår inte. Som praktikant hos oss ska du vara försäkrad genom din högskola. Praktiken måste godkännas av din högskola.Har vi fångat ditt intresse?Välkommen med din ansökan med ett komplett CV inklusive senaste betygsutdraget samt ett personligt brev. Sista ansökningsdag är den 6 mars 2022. Tillträde sker hösten 2022. Praktik på FOI förutsätter svenskt medborgarskap. Alla praktikanter måste genomgå en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen innan tjänsten påbörjas.Du är välkommen med frågor till Jessica Appelgren och Pontus Winther som nås på telefon:
eller kontakta oss via mejl på mer information om FOI besök vår hemsida:

Publicerad den

03-01-2023

Extra information

Status
Stängd
Önskad utbildningsnivå
Universitet/Högskolestudier
Ort
Stockholm - Kista
Typ av kontrakt
Traineeship
Typ av jobb
Ekonomi / Juridik
Körkort önskas
Nej
Tillgång till bil önskas
Nej
Personligt brev krävs
Nej
Språk
Svenska

Ekonomi / Juridik | Traineeship | Universitet/Högskolestudier