Examensarbete AI inom Projektledning – Stockholm

Sweco är ett ledande samhällsbyggföretag som funnits i 24 år. Konsultföretaget är etablerade i Sverige och runt om i Europa, med 17 500 anställda.

Om tjänsten

Är du en drivande och engagerad student som vill vara med och utveckla framtidens projektledning? Gillar du stora projekt och vill du hjälpa Swecos projektledare att effektivisera sin arbetsprocess? Då vill vi gärna höra från dig!

För dig är det en möjlighet att uppleva hur det är att arbeta på Sweco. För oss är ditt examensarbete ett utmärkt tillfälle att börja lära känna dig och få veta mer om dina idéer och din kompetens. Ett väl utfört examensarbete kan leda till erbjudande om anställning.

Sweco arbetar med de mest spännande och nyskapande projekten. Vi på Transport Stora projekt arbetar med megaprojekt och är intresserade av hur AI, som blir en allt mer naturlig del av vardagen, kan stödja oss i vår process att leverera de bästa projekten för våra kunder.

Syftet med examensarbetet är att ta söka samband i våra uppdrag för att automatiserade affärsbedömningar av uppdragen. Målsättningen är att hitta ett stöd för våra projektledare för att bedöma:

  • Tidsuppföljning; uppföljning av tidplan och framdrift
  • Ekonomiuppföljning; slutkostnad prognos, prognostiserad budget och resursplanering
  • Kvalité; stöd för kvalitetsuppföljning och kravhantering inom projektet
  • Stödsystem för riskidentifiering, riskhantering och riskuppföljning

Det kommer att finns en mängd data att analysera från alla projekt som vi bedriver idag. Examensarbetet ska innehålla en undersökning om innehållet i vår data och hur det med hjälp av AI kan analyseras. Målet att bygga en eller flera modeller utifrån data som exempelvis skulle kunna bestå av: budget, nedlagd tid, framdrift, kvalitetsuppföljning för att hitta det bästa stödet för oss i prognostisering av projekten. Modellen kommer sen stödja våra projektledare i beslutsprocessen för projekten.

Ni får själva vara med och forma omfattningen och avgränsningar i samråd med handledare. Vid start av examensarbete önskar vi att ni upprättar en projektplan för hur ni tänker lägga upp arbetet. Handledare bidrar med stöd, information kring projekten, tillgång till systemen, IT-support och insyn i Swecos arbetssätt.

Ansökan skall bestå av utkast till idé för examensarbetets innehåll samt ett CV och ett personligt brev där vi kan få veta lite mer om dig/er som person. Ansökan för examensarbete VT 2023 skall vara oss tillhanda senast 1/12 2022.

Fredrik Lorén Karlsson, Teknikchef Uppdragsstyrning

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 18 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 23 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Publicerad den

29-11-2022

Extra information

Status
Öppen
Ort
Stockholm
Körkort önskas
Nej
Tillgång till bil önskas
Nej
Personligt brev krävs
Nej
Ansök nu

Dela jobbannonsen