Inaktiv platsannons

Konsult inom digital samhällsbyggnadsprocess till Digital Services i Stockholm/Uppsala

Sweco är ett ledande samhällsbyggföretag som funnits i 24 år. Konsultföretaget är etablerade i Sverige och runt om i Europa, med 17 500 anställda.

Om tjänsten

Har du erfarenhet inom samhällsplanering, kommunal informationsförvaltning eller digital verksamhetsutveckling och tror att samhällsbyggnadsprocessen skulle kunna effektiviseras genom digital teknik och smarta informationsflöden? Vill du arbeta med att implementera lösningar kring digitala processer och hjälpa våra kunder att utvecklas tekniskt och verksamhetsmässigt? Sweco söker nya medarbetare med kompetens som svarar upp mot samhällets behov av digitala processer i planering och samhällsutveckling.

Din framtida roll

Som konsult inom Digital Services kommer du exempelvis att

 • tillsammans med kollegor hjälpa våra kunder att utveckla sin verksamhet
 • utveckla kundrelationer, skapa och sälja in egna uppdrag
 • ha stora möjligheter att påverka framtiden. Tillsammans med dina kollegor och våra kunder bidrar vi varje dag på flera olika sätt till FN:s globala hållbarhetsmål.

Som expert inom digital samhällsbyggnadsprocess kommer du att arbeta med uppdrag som för digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen framåt med kunder som kommuner, fastighetsutvecklare och kravställande myndigheter. Dina uppdrag kommer exempelvis att innefatta följande, men det är inget krav att behärska samtliga områden:

 • Behovsanalyser och åtgärdsförslag.
 • Verksamhetsutveckling och digitaliseringsledning.
 • Digitala informationsflöden.
 • IT-projektledning och förvaltningsledning.
 • Hantering och utveckling av datamängder inom regeringsuppdraget Smartare Samhällsbyggnadsprocess.
 • Plattformar och systemlösningar för digital samhällsbyggnadsinformation.

Vem är du?

För att passa för tjänsten ska du

 • ha minst 2 års arbetslivserfarenhet inom informationshantering i kommunal planprocess eller digitala flöden i samhällsbyggnadsprocessen
 • kunna ta till dig och implementera myndighetskrav på informationsmängder i planprocessen
 • ha förståelse för hur samhällsbyggnadsprocessen kan förbättras genom digital teknik
 • kunna ta ansvar för dina egna handlingar, arbeta strukturerat och leda ditt eget arbete utifrån givna förutsättningar
 • vara lyhörd för våra kunders behov och brinna för att skapa lösningar som ger bestående värde
 • tycka om att utöka och underhålla ditt nätverk, i syfte att skapa affärsmöjligheter
 • kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
 • ha en god kommunikativ förmåga som gör det lätt för kollegor och kunder att samarbeta med dig

Det är meriterande om du även

 • har erfarenhet av att implementera tekniska system inom den digitala samhällsbyggnadsprocessen
 • har erfarenhet av behovsanalys

Varför jobba hos oss?

På Sweco Digital Services får du jobba i digital framkant och utvecklas tillsammans med experter som brinner för att skapa ett smartare och hållbart samhälle. Att ha kul tillsammans på jobbet och lära av varandra är viktigt för oss liksom att ha bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi vågar påstå att vi är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare för dig som lever våra värdeord nyfikenhet, engagemang och ansvar. Bland dina framtida kollegor finner du BIM-experter, digitaliseringsledare, data- och informationssamordnare, geodataexperter, FME-experter och systemutvecklare. I Stockholm sitter vi tillsammans på Swecos huvudkontor med utsikt över hela Stockholm och har mycket utbyte mellan våra kompetensområden:

 • Inom BIM- och informationssamordning jobbar vi i bygg- och infrastrukturprojekt eller åt fastighetsförvaltare. Vi arbetar med allt från att designa och automatisera processer och IT-stöd för projektstyrning till CAD-/BIM-samordning och dokumenthantering.
 • Inom Systemutveckling jobbar vi med många olika tekniker och ramverk. Vi jobbar med hela kedjan inom systemutveckling från förstudie och prototyp till utveckling i projekt och slutligen förvaltning. Vi får ofta jobba med olika typer av geografiska data och kommer i kontakt med relationsdatabaser med spatiala tillägg som PostGIS, Oracle Spatial eller SQL Server samt olika typer av kartservrar och GIS-programvaror som GeoServer och ArcGIS.
 • Inom GIS och geodata arbetar vi med informationsbearbetning och -samordning, utformar och utför rumsliga analyser eller arbetar med dataflöden och tillgängliggörande av geodata. Vidare arbetar vi med organisation- och verksamhetsutveckling eller IT-arkitektur kopplat till GIS och geodata. Vi är bevandrade i GIS-branschen och har erfarenhet av verktyg som ArcGIS, QGIS och FME.
 • Inom Verksamhetsutveckling och ledning arbetar du med affärs- och verksamhetsutveckling med fokus på hållbarhet och affärsnytta. Uppdragen har en stor variation och innefattar bland annat förstudier och verksamhetsanalyser, genomlysning och utveckling av strategier, organisation, förmågor, processer och system samt projektledning och förändringsledning. Vi använder både agila och mer traditionella arbetssätt för att genomföra våra uppdrag och vi strävar efter att välja den metod som skapar de bästa förutsättningarna för en så god och effektiv dialog som möjligt. 

Självklart samarbetar vi med kollegor inom hela Sweco, både geografiskt och kompetensmässigt!

Vill du veta mer om vilka vi är se vår film

Ansökan

Denna annons är tidsbegränsad och riktar sig specifikt till dig som har flerårig erfarenhet av kommunal planprocess eller digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Om just den här tjänsten inte passar dig har vi en mindre snäv annons ute över tiden Intresseanmälan – Konsult till Digital Services.

Vi återkopplar till samtliga sökanden efter avslutad rekryteringsprocess.

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 21 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 24 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Publicerad den

19-09-2023

Extra information

Status
Stängd
Ort
Stockholm
Körkort önskas
Nej
Tillgång till bil önskas
Nej
Personligt brev krävs
Nej