Inaktiv platsannons

30 hp – Simulering hyttklimat i Sodertalje

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 120 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 49 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Traton Group. För ytterligare information, besök www.scania.com.

Om tjänsten

Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.

Ingress
Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Scania och bygga relationer för framtiden. Många av dagens medarbetare började Scaniakarriären med sitt examensarbete.

Bakgrund
För att tillse ett bra hyttklimat för förare och passagerare finns flera olika system som arbetar med att ventilera och alstra värme eller kyla. Faktorer som påverkar den slutligt upplevda klimatkomforten är hur dessa system fungerar men också lastbilshyttens egenskaper som t ex isolering samt ventilations-, lednings- och strålningsförluster. En omfattande omställning mot elektrifierade fordon är ett tydligt fokusområde i fordonsbranschen. I dessa framtida elektriskt drivna fordon behöver nya värmealstrande och kylande system tas fram för att skapa klimatkomfort. System som innefattar värmepumpsfunktionalitet är ett sådant exempel. De nya systemen och hytten behöver utvecklas med fokus på energibalansoptimering för de nya förutsättningarna.

Mål
Syftet med examensarbetet är att med simuleringsverktyget GT-SUITE bygga upp modeller baserat på existerande delar av hytt och klimatsystem, kommande värme- och kylsystem och hytter. Samt utvärdera överensstämmelsen genom provning.

Uppdragsbeskrivning
Exjobbet går ut på att genomföra:

  • Litteraturstudier / Referenser / Omvärldsanalys / Intervjuer / Empiriska studier
  • Beskriva simuleringsverktyget och lastbilens olika klimatsystem och hyttens uppbyggnad.
  • Baserat på detta avgränsa och bygga upp relevant simuleringsmodell med utvalda delar av klimatsystemet och de värmeenergier som till- och bortförs hytten.
  • Utreda överensstämmelse mellan modell och prov, föreslå möjliga förbättringar på klimatsystem och hytt och vid behov utföra egna prov.
  • Kartlägga verkningsgrad och prestanda, samt slutligen klimatkomfort i lastbilshytten.

Examensarbetet utförs vid en provande och utvecklande grupp på hyttutvecklingsavdelningen, i direkt närhet till provningslaboratorium, mätsystem och lastbilar.

Uppgiftens storlek kan anpassas beroende på om en eller två personer genomför exjobbet.

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjör inom Teknisk fysik, Maskinteknik, Farkost, Energiteknik eller motsvarande. God kunskap inom termodynamik. Kunskaper i simulering med 1-dimensionella simuleringsverktyg typ GT-SUITE är meriterande.

Startdatum för ex-jobbet: Flexibelt, kvartal 4 2018 eller kvartal 1 2019

Beräknad tidsåtgång: 30hp (ca 20 veckor)

Kontaktpersoner och handledare
Chef: Magnus Gustafsson, RCIT, 08-55381520,

Handledare: Rickard Eriksson, RCIT, 08-55371330,

Publicerad den

21-06-2019

Extra information

Ort
Sodertalje
Typ av kontrakt
Heltidsjobb (förstajobb)
Typ av jobb
Kontor / Administration , Civilingenjör / Arkitekt, IT
Körkort önskas
Nej
Tillgång till bil önskas
Nej
Personligt brev krävs
Nej

Registrera dig nu!

Ansök snabbt genom endast ett klick och bli uppdaterad med de senaste positionerna som passar dig. Registrera dig som en student här!

Registrera dig gratis