Inaktiv platsannons

INDUSTRIDOKTORAND INOM TILLGÄNGLIGHET FÖR AUTONOMA FORDON PÅ KTH/SCANIA i Sodertalje

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 120 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 49 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Traton Group. För ytterligare information, besök www.scania.com.

Om tjänsten

Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.

Utvecklingen mot automatiserade lastbilar och bussar går fort, men hur kommer det faktum att fordonen blir förarlösa påverka deras tillgänglighet (även kallat uptime)? Vad händer om något går sönder ombord? Hur kan man använda alla nya sensorer för att säkerställa en ännu högre tillgänglighet för förarlösa fordon? Hur påverkas servicenätverket? Att kunna garantera hög tillgänglighet har alltid varit centralt för Scania. Nu söker vi en industridoktorand som vill utforska interaktionen mellan förarlösa fordon, infrastruktur och servicemarkandens olika aktörer för att förstå hur tillgängligheten kan maximeras även i framtiden.

Bakgrunden till forskningen är att självkörande och autonoma fordon snart kommer att introduceras i olika applikationer. Autonoma fordon är intressanta i kommersiell trafik, och öppnar upp för  effektivare och mer hållbara transporttjänster. För att tjänsterna ska vara attraktiva är det dock ett krav att tillgängligheten, även kallat uptime, kan upprätthållas på en konstant hög nivå.

En faktor som har stor påverkan på tillgängligheten är fel som uppstår på fordon och systemkomponenter och medför att fordonet avviker från sitt nominella driftstillstånd. För vanliga fordon är föraren normalt en viktig del i kedjan för att hantera dessa avvikelser och bidrar därmed till att upprätthålla tillgängligheten. För förarlösa fordon saknas det dock fortfarande kunskap om hur tillgängligheten påverkas och om hur hög tillgänglighet kan erhållas då fel uppstår på fordon och systemkomponenter.

Dina arbetsuppgifter

Forskningen kommer att använda flera olika metoder där system-analys, system-design och simulering av informationsflöden är viktiga komponenter.  Metoder inom tjänstedesign, även kallat service design kommer användas för att kartlägga, och designa informationsflöden mellan människor, infrastruktur och andra aktörer. Forskningen kommer inbegripa en rad olika aktiviteter, från intervjuer och workshops med aktörer, modellering, simulering, teoribildning och demonstrationer, allt för att bygga kunskap om hur de studerade processerna fungerar idag och hur de bör utvecklas i framtiden.

Arbetet kommer att bedrivas inom ramen för ett forskningsprojekt startat tillsammans av Scania och ITRL () vid KTH. ITRL är ett multidisciplinärt forskningscentrum som bedriver forskning relaterat till framtidens transportlösningar. Förutom industridoktoranden kommer både seniora forskare och forskningsingenjörer vid KTH och Scania medverka i projektet.

Din profil

Du är intresserad, engagerad och vill strukturerat utforska interaktioner mellan människor, system och ny teknik. Du vill förstå sammanhang och från detta bygga kunskap som kan spridas till andra. Goda kommunikativa färdigheter och en vilja att interagera tvärfunktionellt inom både Scania och inom akademin är ett krav. Formellt har du en relevant mastersutbildning, t.ex. civilingenjör inom datateknik, maskinteknik, eller teknisk fysik, eller magisterprogram inom tex data och systemvetenskap, gärna med inriktning mot design eller systemanalys. Vi ser gärna att du har erfarenhet av tjänster rörande framtidens transportlösningar.

Ytterligare information

Tidsplan

Forskningen kan påbörjas snarast med mål att nå licentiatexamen efter ca 3 år samt en doktorsexamen efter ca 4-5 år. Finansiering är säkrad fram till licentiatexamen och utsikterna för fortsatt finansiering är god.

Anställningens former

Du kommer vara projektanställd vid Scania R&D, gruppen YSNE, men spendera en betydande andel av arbetstiden vid KTH. Som doktorand ingår normalt både forskning och studier på avancerad högskolenivå. Doktorandtjänsten vid Scania är villkorad med antagande till KTH som doktorand, primärt uppfyllande av grundläggande behörighet för doktorandstudier.

Publicerad den

24-06-2019

Extra information

Ort
Sodertalje
Typ av kontrakt
Heltidsjobb (förstajobb)
Typ av jobb
Kontor / Administration , Civilingenjör / Arkitekt, IT
Körkort önskas
Nej
Tillgång till bil önskas
Nej
Personligt brev krävs
Nej

Registrera dig nu!

Ansök snabbt genom endast ett klick och bli uppdaterad med de senaste positionerna som passar dig. Registrera dig som en student här!

Registrera dig gratis