Din sökning:

  • Examensarbete
  • inom 25 km från Linköping

15 lediga jobb har hittats

Mater thesis: Automatic configuration of aircrafts and simulators i Linköping

EXJOBB: FRAMTIDENS INGENJÖR SOM VILL TESTA JAS 39 GRIPENS STYRSYSTEM i Linköping

Exjobb 30Hp: Konceptstudie och konstruktion av ett energisystem för undervattensfarkoster i Linköping

EXAMENSARBETE, 30HP: KVALITET OCH LOGISTIK I FOKUS FÖR FÖRBÄTTRING AV INTERNA PROCESSER i Linköping

Examensarbete (30 HP): Robust stereorekonstruktion i turbulent vatten i Linköping

Examensarbete (30 HP): Sammanslagning av stereomätningar till global 3D representation i Linköping

Examensarbete: Assess trade-offs between different machine learning models when the ability to argue for safety and correctness is important i Linköping

Examensarbete (30 HP): Inkrementell inlärning av djupa neurala nätverk för stora datamängder i Linköping

Exjobb: Datalagring och databaser för analys av stora datamängder i Linköping

Examensarbete bildbehandling med AI-metoder och maskininlärning (machine learning) i Linköping

Examensarbete (30 HP): Utveckling av sensorfusions-baserad styrning av autonom undervattenfarkost i Linköping

Examensarbete (30 HP): Robust bildbaserad navigering med Mono-SLAM i Linköping

Examensarbete (30 HP): GPU-accellererad ray-tracing för ljudutbredning i vatten i Linköping

Examensarbete (30 HP): Semantisk segmentering och klassificering av sjöbotten för Autonoma Undervattensfarkoster i Linköping

Examensarbete (30 HP): Registrering av IR- och visuella bilder i Linköping