Städer

Jobb för Civilingenjör / Arkitekt i Åkersberga

Det finns 103 lediga jobb för civilingenjör / arkitekt i Åkersberga .

Säkerhetsspecialister inom samhällssäkerhet ERTMS i Solna

Enhetschef för Strategisk planering, krisberedskap och höjd beredskap i Solna

Enhetschef för Genomförandeplanering, krisberedskap och höjd beredskap i Solna

Säkerhets-, risk- och kvalitetsspecialist i Solna

Trafikplanerare i Solna

Enhetschef Nationell Operativ Ledning i Stockholm

Specialist Geoteknik i Solna

Specialist VVS till Stora Projekt i Solna

Teknikspecialist nytt nationellt tågledningssystem i Solna

Funktionsanvarig Fastighet och avtal ERTMS i Solna

Markförhandlare Mälarbanan i Solna

Senior Backend Engineer – User Platform i Stockholm

Staff Engineer Mobile, iOS and Android i Stockholm

Engineering Manager – Discoverability i Stockholm

C++ Infra Engineer – Client Platform – Tooling i Stockholm

Senior Backend Engineer i Stockholm

Engineering Manager – Podcast & Talk Formats i Stockholm

Backend Engineer – Financial Engineering i Stockholm

Engineering Manager- Client Platform i Stockholm

Senior Data Engineer – Growth Opportunities i Stockholm

Android Engineer – Spotify Lite i Stockholm

Software Engineer, Mobile, Performance – Platform Mission i Stockholm

Data Engineer for User Journeys i Stockholm

Backend Engineer – Podcast Incubation i Stockholm

Senior Backend Engineer – Premium i Stockholm

Senior Partner Engineer – Consumer Experience Mission i Stockholm

Director of Engineering – Platform SDKs i Stockholm

Senior Security Engineer – Platform Security i Stockholm

Backend Engineer – Growth Opportunities Mission i Stockholm

Frontend Engineer – In-Car Interfaces i Stockholm