Permittering

Har du blivit permitterad eller vill du bara veta mer om vad det innebär? Hur blir man permitterad? Är permitterad densamma som varslad? Vad är korttidspermittering? Alla frågor du har om permittering och vad som gäller besvarar vi i denna artikel.

OBS! Reglerna gällande permittering kan komma att ändras på grund av att myndigheterna fortfarande utreder vad som ska gälla. Denna information är uppdaterad och gäller för 2023.

permittering

Hitta ditt drömjobb med StudentJob!

Registrera dig gratis på två minuter med StudentJob.

REGISTRERA NU

Vad innebär permittering?

Vid fall där din arbetsgivare exempelvis har mindre arbete att erbjuda sina anställda kan det leda till permittering. Det betyder att du som är anställd och blir permitterad blir av med dina arbetsuppgifter helt eller delvis. Du behåller fortfarande din anställning samt lön och förmåner, om inget annat står i ditt avtal förstås. Enligt LAS är regeln att du fortfarande har rätt till samma lön och anställningsförmåner under permittering, så länge arbetet inte är säsongsbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande till sin natur. Däremot kan rätten till samma lön avtalas bort om du har kollektivavtal då det kan finnas andra regler som godkänts av en central arbetstagarorganisation.

Det som händer när du permitteras är att du blir av med dina arbetsuppgifter helt eller delvis, men du behåller fortfarande din anställning. Oavsett om du är deltid eller heltidsanställd och skulle bli permitterad, så har du vanligtvis rätt till din lön och dess förmåner. Om du inte vet vad som gäller för dig, så kan du fråga din arbetsgivare eller vända dig till ditt fackförbund om du har ett.

Korttidsarbete eller korttidspermittering

Korttidspermittering eller korttidsarbete som det numera heter är nya regler kring vad som gäller för permittering under kortvarig tid. Dem nya reglerna kan endast tillämpas genom kollektivavtal eller om minst 70 procent av personalen går med på villkoren att gå ner i tid. Som anställd kan du då låtas gå ner till 40 procent i arbetstid och samtidigt få ut minst 90 procent av lönen. Varför företag gör detta är för att kunna behålla sina anställda under ekonomiska kriser och få stöd av staten för att företaget ska kunna minska på personalkostnaderna tillfälligt. Dem som inte omfattas av permittering är företagsledare som inte räknas som anställda, anställda under företagsformen enskild firma och även anställda som jobbar med ett säsongsbetonat arbete. Detta kan dock komma att ändras då regeringen fortfarande utreder vilka som kan få stöd vid permittering.

Skillnader mellan permittering, varsel och uppsägning

Permittering - När du som anställd befrias från dina arbetsuppgifter och inte längre är skyldig att jobba heltid utan att du blir av med din anställning.

Varsel - Varsel och permittering är något som ofta blandas ihop, men det är inte samma sak. Skillnaden är att när du blir varslad, så betyder det att du blir förvarnad av din arbetsgivare att du kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist.

Uppsägning - Uppsägning är när du blir uppsagd eller själv säger upp dig och då gäller uppsägningstiden som står i ditt anställningsavtal.

Kontakt

Är du fortfarande osäker på vad som gäller kring permittering eller har du funderingar och undrar över något kan du alltid kontakta oss via mejl härnedan. Är du redo för att söka jobb och kickstarta din karriär, då är det bara och registrera dig. Vi finns här och hjälper dig hela vägen

FAQs

  • Kan man bli permitterad under uppsägningstid?

  • Du kan bli permitterad under uppsägningstid, men din lön och förmåner förändras inte, då 12 § gäller för regler under uppsägningstid. Läs mer om permittering här.

  • Får jag jobba extra under permittering?

  • Det finns ingen lag som säger att du inte får jobba extra när du är permitterad, men du bör prata med din arbetsgivare och se om det är okej. Detta för att du fortfarande har lojalitetsplikt och kan kallas in att jobba när som helst då du fortfarande är anställd.

  • Hur mycket är Permitteringslön?

  • Permitteringslön för arbetstagare ska vara densamma som tidigare, då du har rätt att få samma lön och förmåner om ditt jobb inte är säsongsbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande av sin natur.

Läs mer om anställningsavtal