Semesterrätt

Semesterrätt gäller för alla som arbetar och dem ska ha rätt till semesterförmånerna såsom semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Det gäller även för alla typer av anställningsformer, alltså oavsett om du är heltids- eller deltidsanställd, extra personal, vikarie osv. Det är dock viktigt att skilja mellan rätt till betalda semesterdagar eller rätt till obetalda semesterdagar. I denna artikel berättar vi mer om semesterlagen och allt du behöver veta om semesterersättning, semesterlön, sparade semesterdagar, med mera.

Semester

Hitta ditt drömjobb med StudentJob!

Registrera dig gratis på två minuter med StudentJob.

REGISTRERA NU

Semesterlagen

Alla som jobbar i Sverige har rätt till semesterförmåner och dem består av semesterledighet, semesterersättning och semesterlön. Den svenska semesterlagen ger dig och alla anställda rätten till 5 veckors semester per år och den perioden räknas från 1 april till 31 mars året därpå. Utav dessa 5 veckor som du har rätt till, har du även rätt till att ha 4 av dem sammanhängande under sommaren, alltså juni-augusti. Semesterperioden kan förläggas under en annan period än sommaren om det finns särskilda skäl för det och om det står i ditt avtal. Dock måste din arbetsgivare förhandla med dig ifall dem vill ändra semesterperioden.

Du kan även ha rätt till fler semesterdagar beroende på vad för anställningsavtal du har. Det finns dock undantag, så läs noga vad som står i ditt avtal och speciellt innan du skriver på ett nytt. Detta eftersom att avtalets regler gäller före semesterlagen. Alla beslut om när du får ta ut din semester ska ske i samråd med dig, men om ni anställda inte kommer överens om semesterförläggningen, så bestämmer arbetsgivaren. Om du är medlem i facket, så kan du be dem hjälpa dig att förhandla om semesterförläggningen.

Hur fungerar semesterersättning?

Först och främst så är semesterersättning inte densamma som semesterlön. Ersättningen går till timanställda som jobbar mindre än heltid eller anställda med fastlön som inte tagit ut sin semester. Det kan även vara den ersättningen som betalas ut till de anställda som avslutar sin anställning eller har en kortare anställning än 3 månader. Den betalas oftast ut som en klumpsumma, men vid kortare anställningar kan arbetsgivaren betala ut den varje månad eller senast en månad efter att anställning avslutats. Semesterersättningen är en laglig rättighet och ska finnas specificerad i ditt lönebesked. Den är minst 12 procent av den totala intjänade lönen under föregående år, enligt procentregeln. För dig som inte har tagit ut alla dina semesterdagar, så räknar du på dem dagarna du inte tagit ut. Här är ett räkneexempel för procentregeln:

semester procent

Bild från verksamt.se

Semesterlön

Vad är då semesterlön? Semesterlönen består av två delar där ena delen är din ordinarie lön och där den andra delen är ett extra lönetillägg även kallat semestertillägg. Tillägget betalas ut under den månaden du tar ut din ledighet och beloppet är baserat på hur många dagar du har ledighet. Det finns tre olika modeller för hur semesterlönen beräknas och det regleras i kollektivavtalet. Finns det inget kollektivavtal, så utgår man från sammalöneregeln eller procentregeln. Sammalöneregeln används för dem som har fast lön beräknad per månad eller vecka medan procentregeln tillämpas för timanställda och de som har olika lön varje månad. Här har du ett räkneexempel för sammalöneregeln:

samma löneregeln

Bild från verksamt.se

Hitta ditt nästa jobb

Vill du hålla dig uppdaterad om de senaste lediga jobben? Skapa ett konto. Ansök enkelt om jobb, spara lediga jobb och ställ in e-postnotiser på ett och samma ställe.

Sparade semesterdagar

Du är berättigad till 5 veckors semester per år, alltså 25 dagar och om du inte vill ta ut alla dessa semesterdagar, så kan du spara dem. Det som står i 18 § semesterlagen är att du enkelt förklarat måste ta ut 20 av dessa dagar under året och kan då spara 5 av dem. Samma sak gäller för dig som har fler semesterdagar. Du måste alltså ta ut minst 20 dagar per år och resterande dagar kan du spara, men dessa sparade semesterdagarna får inte bli mer än 5 år gamla. För att ta ut dessa sparade dagar, så måste du prata med din arbetsgivare, annars kommer de att använda dina senaste intjänade semesterdagar. Ifall du inte tar ut dessa dagar inom den 5 års perioden, så kommer de att gå förlorade. Du kan dock få dessa dagar utbetalade i semesterersättning, men det är ingen rättighet och du ska alltid försöka ta ut ledigheten.

Kan man få nekad semester?

Det enkla svaret är att det stämmer, men du har alltid rätt till minst 25 semesterdagar per år. Huvudregeln är att du har rätt att ta ut 4 av 5 veckor under en sammanhängande period under sommaren (juni-augusti). Du kan alltså bli nekad semester så länge huvudregeln följs. Viktigt är att du kollar vad som står i ditt avtal, då det kan finnas avvikande bestämmelser och då gäller avtalet. Vid fall där du och din arbetsgivare inte kommer överens, så har hen det sista ordet. Du måste även få ditt semesterbesked minst två månader innan din semester börjar.

FAQs

  • Vad menas med Semesterrätt?

  • Semesterrätt gäller för alla som arbetar och dem ska ha rätt till semesterförmånerna såsom semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.

  • Hur många semesterdagar enligt lag?

  • Du som arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar per år och semesteråret räknas från 1 april till 31 mars året därpå.

  • Hur många semesterdagar halvtid?

  • Om du arbetar halvtid eller deltid och jobbar 5 dagar i veckan, så har du fortfarande rätt till 25 semesterdagar per år, men semesterlönen är då inte densamma som för en heltidsanställd.

  • Hur många semesterdagar tjänar man in på en månad?

  • Kortfattat, så tjänar du inte ungefär 2 semesterdagar per månad. Läs mer om semesterrätt här.

  • Hur mycket får man i semesterersättning?

  • Semesterersättningen är enligt lag 12 procent baserat på att du har 25 semesterdagar per år och skulle du ha fler så ökas semesterersättningen med 0,48 procent per semesterdag.

Läs mer om arbetsrätt