STUDENTJOB BLOG

Detta är ett gästinlägg skrivet av EF.se.

Att tillbringa delar av sitt liv utomlands har bevisligen många fördelar. Förutom den personliga utvecklingen som kommer med nya sociala och kulturella erfarenheter, blir man även mer attraktiv på arbetsmarknaden. Flera undersökningar visar att studier eller jobb utomlands är en stark merit och värderas högt av arbetsgivare. Förutom att man lär sig behärska flera språk utvecklar man andra värdefulla egenskaper såsom social kompetens och anpassningsbarhet. Man får även en bättre förståelse för andra kulturer och annorlunda tänkande, vilket är otroligt viktigt i dagens mångkulturella och globala samhälle.Våga ta steget utomlands

Att lära sig ett nytt språk är inte bara fördelaktigt i arbetslivet, det gör även att vi ser på världen på ett nytt sätt. Språkkunskaper öppnar upp gränser till en större värld och ger oss oändliga möjligheter, det gör oss mer öppensinnade och får oss att känna gemenskap med andra kulturer och delar av världen. Att spendera tid utomlands ger oss inte bara minnen för livet, även vänner att dela dessa med. Vänner att utbyta intressen och erfarenheter med – och tillsammans skaffa sig nya. Oersättliga erfarenheter som kommer att förändra dig som person, på ett väldigt positivt sätt.

Det blir mer och mer vanligt för svenska ungdomar att bo och studera utomlands, för vissa bara en kort period, för andra en längre. Undersökningar gjorda av Statistiska Centralbyrån visar att en tredjedel av personer mellan 18-34 år har spenderat tid i ett annat land, främst i utbildningssyfte. Studien visar också att Sverige närmar sig EU’s mål om att minst 20 procent av alla högskoleutbildade ska att ha studerat eller utbildas utomlands år 2020. Sverige har länge varit i top 3 gällande bäst engelska bland länder med ett annat modersmål.

Lev och upplev olika kulturer och språk

Forskning visar att inlärning av nya språk och kulturer aktiverar hjärnan och som all annan träning gör det den starkare och snabbare. De lyckliga personer som är flerspråkiga utvecklar ofta ett bra minne, problemlösningsförmåga och ett effektivare tänkande. Fenomenet, som av forskarna kallas för ’the bilingual advantage’, brukar också leda till ett mer flexibelt sinne, vilket gör att man har lättare att förstå andra och anpassa sig till olika situationer. Det är alltså inte bara kul att kunna flera språk, det har otroligt många fördelar. Med största sannolikhet skulle öppnare sinnen och bättre gemenskap mellan kulturer leda till en mer vänskaplig och bättre värld.

Filosofen Ludwig Wittgenstein skrev – “The limits of my language mean the limits of my world” – och det är ju bara att hålla med, inte sant?

Dela den här artikeln

Populära inlägg

Registrera med StudentJob nu

Vill du hålla dig uppdaterad om de senaste jobben för studenter? Registrera dig gratis på StudentJob.

Registrera