STUDENTJOB BLOG

Det finns en del saker att tänka på vid intervjuer. Rätt person ska kontaktas, intervjuplatserna kan skifta i utseende och göra det klurigt att hitta en lämplig intervjumiljö.  Samtidigt finns en viss tidspress att förhålla sig till. Under min högskoleutbildning har jag fått lite känsla för vad man kan tänka på inför en intervju.

Det viktiga till en början är att vara påläst. Det innebär att du söker efter lämplig information. Titta på internet, på tidningar och så vidare för att skapa dig en uppfattning. Det gör det sedan enklare att precisera dina frågor.  För att undvika svar som enbart är ja eller nej, är det bra att utgå från formuleringar som till exempel: Var? Hur? Och varför?  

En fråga som till exempel blir formulerad: Varför är du här? Ger ett längre svar än en fråga som blir formulerad: Så du är här? Frågan: Varför är du här? Kan ge svar om till exempel anledningen till att en person kommit till en plats. Medan frågan: Så du är här? I stort sätt bara ger personen möjlighet att svara ja eller nej. Fördelen med längre svar är att du kan få mer information. Det gör det sedan enklare att ställa följdfrågor. En följdfråga ställer du för att fördjupa dig i en tidigare fråga. Om du till exempel ger en kommentar till en fotbollsspelare om hur det kändes när hen gjorde mål, kan följdfrågan bli: Hur tänkte du i skottögonblicket?

Ett annat tips är att ha en trevlig ton och ett trevligt bemötande. Är du en trevlig prick kan du ha en fördel. Vem undviker att svara på ett trevligt bemötande?  Självklart beror det också på sammanhanget och ämnet. Har det hänt något allvarligt, där ansvariga personer inte tagit en situation seriöst, bör man kanske använda lite hårdare tongångar. Men inte på ett oförskämt sätt utan gör det sakligt och bestämt.

Vid en intervju kan olika metoder användas för anteckningar. Du kan anteckna med papper och penna, spela in en intervju med din mobiltelefon, filma och ta ljud med filmkamera eller kombinera olika metoder. Att anteckna och spela in ljud kan till exempel vara en fördel när du gör en artikel. Då kan du både anteckna intressanta delar i ett pappersblock och samtidigt få det inspelat. Men om du spelar in ljud/bild bör du tänka på att fråga den du intervjuar först. Detta eftersom personen kan ha något emot det. Så kom ihåg att fråga först även om din inspelning enbart är till för privat bruk.

När du väljer intervjuplats kan du gärna fråga vad som fungerar bäst för personen. Du ska tänka att du ska göra det så enkelt för den som möjligt. Får personen välja plats tror jag också chansen är större att den känner sig bekväm i intervjumiljön. Samtidigt sparar du tid eftersom du slipper leta efter en lämplig plats. Något du också bör undvika är att göra intervjuer utan att veta vad du talar om. Så lägg tid på din research. Risken finns annars att du kanske ger sken av att vara okunnig eller oprofessionell i din yrkesroll som reporter. Arbetar du som journalist får du heller aldrig avslöja en person som vill vara anonym.  Under sådana omständigheter är det straffbart och kan leda till fängelse om du avslöjar din källa. Detta eftersom du som journalist har tystnadsplikt om källan begär anonymitet.

Nu har jag delat med mig av lite av mina tips. Det finns säkert fler att ta till. Ibland kan det också det vara bra att hitta den strategi som fungerar bäst för just dig!

Two guys talking

 

Dela den här artikeln

Populära inlägg

Registrera med StudentJob nu

Vill du hålla dig uppdaterad om de senaste jobben för studenter? Registrera dig gratis på StudentJob.

Registrera