STUDENTJOB BLOG

Det är inte ovanligt att någon gång drabbas av psykisk ohälsa. Ungefär var fjärde person drabbas
någon gång i livet av en depression eller livstidskris. Drygt två procent uppfyller kriterierna för
paniksyndrom. Var tredje person uppges ha drabbats av en panikångestattack under det senaste året.
Psykisk ohälsa är vanligt och om du själv mår dåligt finns det hjälp att få. Även om du känner sig
ensam finns det hjälp och andra som vill hjälpa dig. Du är aldrig ensam.
Det finns ingen anledning att inte ta psykisk ohälsa på allvar. Det viktigaste du kan göra är att söka
professionell hjälp om du känner att du behöver det. Men det finns även praktiska saker en kan göra
för att öka möjligheten att tillfriskna och förbli frisk. Alla typer av mental ohälsa är olika och kräver
olika lösningar. Tipsen som listas ned riktar sig främst till dig som lider av depression, nedstämdhet
eller ångest. Generellt verkar det ändå finnas ett samband mellan kroppens fysiska mående och det
psykiska måendet. Oavsett om vi är sjuka eller friska bör vi sträva efter att uppfylla de tre
grundpelarna: mat, sömn och motion för att må bra.

Mat
Det finns ingen säker forskning som pekar på att vissa dieter eller typer av mat kan bota eller
undvika depression även om forskning hittills har visat att mindre nyttig mat är mindre nyttig
generellt för kroppen. Det absolut viktigaste om du mår dåligt är att få i dig näring. Försök att känna
efter vad du och din kropp behöver för att må bra, om du vill äta ensam eller tillsammans med
andra.

Motion
Forskning har visat att regelbunden motion kan hjälpa mot depression, ångest och annan psykisk
ohälsa. Även om motion och fysisk hälsa inte alltid påverkar sjukdomen och behandlar den, kan
motion underlätta vardagen och göra det lättare att leva med en psykisk sjukdom. Motion är ett
komplement till andra behandlingar även om effekterna är positiva och lindrar oro, stress,
sömnproblem liksom konsekvenser ångest och depressioner. Hjärnan mår dessutom bra av motion
som kan ha en positiv effekt på minnet och kognitiva funktioner. 

Girl leaning on window on bus

 

Sömn
Vila och återhämtning är viktigt för alla människor. Sömnsvårigheter uttrycks ofta i samband med
psykisk sjukdom, exempelvis vid depressioner eller stress. För att förbättra sömnkvaliteten är det
viktigt att försöka gå och lägga sig vid samma tid, gå upp samma tid på morgonen och varva ned
innan en gång och lägger sig genom att undvika teve, dator och mobiler. Det finns appar på
telefonen att ladda ned som guidar dig genom avslappnings- och andningsövningar. Det går även att
behandla sömnsvårigheter genom kognitiv beteendeterapi där en kan få hjälp att etablera sunda
sömnrutiner.

Alkohol och droger
Även om alkohol kan lindra ångest för ett ögonblick är det ett dåligt beslut att dricka för mycket om
en lider av psykiska besvär. Statens folkhälsomyndighet genomförde år 2008 en studie där
sambandet mellan psykisk sjukdom och alkoholkonsumtion jämfördes. Av resultatet drogs flera
slutsatser, bland annat att psykisk ohälsa kan leda till högre alkoholkonsumtion. Men även omvänt,
att en hög alkoholkonsumtion kan leda till psykisk ohälsa. Risken att drabbas av en depression
ökade enligt undersökning med mellan 40 och 90 procent vid en hög alkoholkonsumtion. Om du
lider av psykiska besvär kan det vara värt att reflektera över de egna alkohol-och drogvanorna. 

Dela den här artikeln

Populära inlägg

Registrera med StudentJob nu

Vill du hålla dig uppdaterad om de senaste jobben för studenter? Registrera dig gratis på StudentJob.

Registrera