STUDENTJOB BLOG

Antalet som examinerades eller tog examina visade sig sjunka läsåret 2016/2017, detta i jämförelse med läsåret 2014/2015. Det visar en rapport från Universitetskanslersämbetet från den 2 januari 2018.  Jaha? Vad och varför är detta intressant? Jo eftersom att det varit en uppgång i antalet som examinerats och som tagit sina examina tidigare år, har det nu skett ett trendbrott.

63 400 personer examinerade läsåret 2016/2017 vilket var en minskning med 4900 examinerade från läsåret 2014/2015 då 68 300 examinerades. Antalet examina minskade också från 81 400 läsåret 2014/2015 till 76 000 läsåret 2016/2017.  Analysen är framtagen efter antalet examinerade och examina på grund och avancerad nivå. Att förstå skillnaden mellan examina och examinerad är kanske inte så enkelt. Men examina betyder att en student har klarat av att ta en kandidatexamen på sitt ämnesområde och examinerad betyder ungefär att underkasta sig en examination, att bli prövad i sin examen.  

People studying together

 

Så vad kan du som student behöva för att klara av att bli examinerad eller ta din examen? I tenta samt C -och B-uppsats tider som denna, kan en viktig aspekt vara att ha en bra studieteknik för att lyckas med studierna! Så vad för råd finns där ute?

Jo tips på studieteknik har bland annat Universitet- och högskolerådet. De menar att göra något så enkelt som att fråga en lärare eller föreläsaren på en lektion kan vara en bra idé. Det kan handla om att du inte riktigt förstått vad du har läst, då kurslieraturen kan kännas mastig. Då kan du som student ställa frågor till din lärare/ föreläsare om det du läst för att få det bättre förklarat. Ett annat tips är att studera med andra kursare, att göra studierna tillsammans då det gör det enklare att få hjälp från andra. Ordspråket säger ”ensam är stark”, men enligt Universitet- och högskolerådet låter det ju faktiskt som att studenter är starkare tillsammans! Kanske något att tänka på om man inte vill studera själv.

Linnéuniversitet är ett av många universitet som ger tips om studieteknik. Exempelvis har de en strategi när det handlar om att göra anteckningar. Att ha bra anteckningar är till en hjälp när det kommer till att minnas och förstå saker. Här varnar de dock för att skriva exakt det som läraren har sagt, eller skriva så att du kopierar texten som den står i den litteratur du läser. Detta gäller eftersom att det är dina egna anteckningar skapar möjligt för dig  att förstå och ta till dig det material du arbetar med.

Ett tredje och sista exempel kommer från Kungliga tekniska högskolan. De menar bland annat att repetera, planera och att satsa på att förstå är viktigt. Detta innebär att dagligen läsa och sätta sig in i det som föreläsningarna och lektioner tagit upp. I detta handlar de bland annat om att viktiga delar sammanfattas, summers och repeteras av dig som student. I planeringen är det dit eget styre över tid, studier och lärande som står i fokus. Arbetet ska vara målinriktat men realistiska i målsättningarna. Egna intressen och att få tid till dessa är också viktigt för att ha energi till att bemästra studietakten.

Ett eget personligt tips är att också tro på dig själv även när det är kämpigt. Ha också kul på vägen så löser sig nog det mesta!

Användbara länkar

Dela den här artikeln

Populära inlägg

Registrera med StudentJob nu

Vill du hålla dig uppdaterad om de senaste jobben för studenter? Registrera dig gratis på StudentJob.

Registrera