STUDENTJOB BLOG

Fördelarna med att läsa språk är många och att ta steget att kombinera ens språkkunskaper med utlandsstudier öppnar upp för ytterligare möjligheter, inte minst i arbetslivet. Till dig som läst språk och studerat utomlands hopar sig säkert de arbetsrelaterade frågorna: Vad finns det för karriärmöjligheter på arbetsmarknaden? Hur ser arbetsgivare på språkkunskaper? Kort och gott: Hur gynnar språkens magi dig, i till exempel arbetslivet?  

Girl sitting

 

Det är inte bara på resande fot som ens språkkunskaper kan komma till nytta och det går att känna språkens magi. Språkens magi är då kommunikationen går igenom och fyller mer än en praktisk funktion: Det är när det skapas en bro mellan olika kulturer där möten med människor genererar nya perspektiv och möjligheter till att utbyta erfarenheter.

Ur en arbetsrelaterad vinkel är språkkunskaper- och studier tillsammans med den språkliga magins närvaro en långsiktig värdefull merit. Att satsa på språkkunskaper- och studier är en investering i dig själv som sedan ger dig ett kvitto på din kompetens. Det ger dessutom en rejäl dos självförtroende, vilket i sin tur gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det visar att du är villig att ta ansvar och vara den språkliga bron som möter och knyter kontakter. Detta i sin tur banar väg för utvecklingsmöjligheter, både för din karriär såväl som personlighet eftersom det öppnar möjligheter att utbyta erfarenheter med andra kulturer och nationaliteter och på så sätt får man se sig själv och sin omvärld utifrån andras ögon, något som är mycket givande. 

Girl and map

Språkkunskaper och erfarenheter av studier utomlands underlättar till att nätverka med andra och öppnar upp för goda möjligheter till ytterligare utveckling i såväl yrkes- som karriärliv. Språkstudier är ett brett område, och därtill med den globalisering och migration som finns idag, finns många valmöjligheter när det gäller jobb: tolk, språklärare, översättare, språkvetenskap, didaktik, litteraturvetenskap, filmvetenskap, psykologi, filosofi, kulturhistoria, mediastudier, kulturstudier med mera.

Sist men inte minst vill jag nu också vända mig till dig som funderar på att läsa språk och studera utomlands: Ta chansen! Jag kan personligen garantera att det är en ovärderlig erfarenhet som gynnar dig på flera plan. Ta chansen att lära dig ett språk samt att applicera det i praktiken genom utlandsstudier för att sedan få uppleva språkens magi i arbetslivet!

Dela den här artikeln

Populära inlägg

Registrera med StudentJob nu

Vill du hålla dig uppdaterad om de senaste jobben för studenter? Registrera dig gratis på StudentJob.

Registrera