STUDENTJOB BLOG

anteckningsbok med dollarteckenEkonomistudent? Sök Veloxiastipendiet på 15 000 kr

Om du studerar ekonomi eller juridik och kommer att skriva en uppsats inom ämnet privatekonomi under höstterminen 2019 kan du nu söka Veloxiastipendiet. Ett stipendium som vill premiera uppsatser som underlättar för privatpersoner att ta korrekta ekonomiska beslut.

Veloxiastipendiet ges för första gången ut i juli 2019 och kommer sedan att delas ut en gång per år. Det är företaget Veloxia som står bakom initiativet och målet är att premiera samt presentera uppsatser som på något sätt kan underlätta för konsumenter att få en bättre privatekonomi.

Ansökan

Ansökan skickas in senast 15 juni 2019. Därefter sker ett urval av de ansökningar som kommit in varpå stipendiet delas ut i juli. Vinnaren kommer att kontaktas personligen samt presenteras på Veloxias hemsida. Uppsatsen kommer även att publiceras på någon av företagets webbplatser.

För att kunna ansöka krävs att:

  • Du studerar juridik alternativt ekonomi på en högskola eller ett universitet i Sverige
  • Din kandidatexamensuppsats/examensarbete/magisteruppsats skrivs under hösten 2019
  • Din uppsats har fokus mot privatekonomi
  • Du anger i ansökan vad uppsatsen ska handla om och hur pengarna kan främja uppsatsen
  • Du godkänner att uppsatsen får publiceras online

Gå till hemsidan för att lämna in din ansökan.

Om Veloxiastipendiet

Veloxiastipendiet är på 15 000 kr och ska därmed ge studenten ekonomiska möjligheter att förbättra underlaget för kommande uppsats. Pengarna kan exempelvis gå till litteratur, resor och övernattning eller teknisk utrusning som underlättar arbetet.

Framförallt är det val av uppsatsidé som ligger till grund för vem som får stipendiet. Utifrån idé ser domarna på hur mycket uppsatsen kan tillföra kunskap utifrån ett privatekonomiskt perspektiv. Det kan därmed handla om lån/sparande likväl som konsumtion eller hur ökad kunskap hos konsumenter kan påverka ekonomiska val.  

Ämnen som är begripliga och hanterbara för personer som i övrigt inte är insatt i olika privatekonomiska begrepp premieras. Dessutom vägs det in hur stor påverkan som stipendiet kan ha på kommande uppsats utformning.

Om Veloxia

Veloxias affärsidé är att erbjuda smidiga och funktionella jämförelsesidor på internet som primärt ger guidning inom privatekonomi. Stipendiet presenteras på Lånen.se och utöver den finns även sidor inom försäkringar, sparande och kreditkort.  

Den röda tråden på dessa sidor är att presentera information som möjliggör för konsumenter att ta rätt beslut i olika delar av livet. Allt för många privatpersoner tar felaktiga privatekonomiska beslut som de sedan ångrar av olika orsaker. Genom att ha rätt kunskap tas rätt beslut. För att främja denna utveckling ger Veloxia ut Veloxiastipendiet.  Kunskap är makt.

Dela den här artikeln

Populära inlägg

Registrera med StudentJob nu

Vill du hålla dig uppdaterad om de senaste jobben för studenter? Registrera dig gratis på StudentJob.

Registrera