STUDENTJOB BLOG

plugga utomlands

Om du planerar att studera utomlands helt oberoende av ett svenskt universitet/högskola så räknas du som en s.k.  freemover-student eller gäststudent. Att ordna med sina utlandsstudier på helt på egen hand innebär en ökad frihet när det kommer till studieort, val av program etc. men innebär också mer eget ansvar. I det här inlägget berättar vi mer om vad som är viktigt att tänka på när det kommer till hur du är försäkrad som freemover.


Då räknas du som en freemover-student


Alla studenter som tar sig till ett lärosäte utomlands på egen hand, oberoende av ett utbytesavtal med en svensk högskola/universitet hemma i Sverige, räknas som freemover-studenter (eller gäststudenter som vi även säger på svenska).


Du måste ordna med försäkringar på egen hand


Till skillnad från utbytesstudenter - vilka är kopplade till ett utbytesavtal via ett svenskt universitet/högskola - så får freemover-studenter inte ta del av det försäkringsavtal med Kammarkollegiet som försäkrar utbytesstudenten för sådant som sjukvård, hemtransport, ansvars- och rättsskydd etc. Då de allra flesta universitet/högskolor kräver att alla studenter har en fullgod
och godkänd försäkring för att få börja på skolan är det viktigt att tänka på att man som freemover- student måste skaffa försäkring på egen hand.


Även om det inte skulle finnas något krav på försäkring på just den skola där du planerar att börja studera finns det ändå all anledning i världen att investera i en försäkring under dina utlandsstudier. Kostnaderna för sjukvård kan nämligen bli mycket stora om du skulle bli sjuk eller skada dig när du är utomlands, och utan försäkring måste du betala allt ur egen ficka.


Det här bör din försäkring vid utlandsstudier innehålla

  • Ersättning vid sjukvårdskostnader och hemtransport: Om du skadar dig eller blir sjuk under dina utlandsstudier är det viktigt att din försäkring täcker för sjukvårdskostnader och för hemtransport om du skulle bli såpass allvarligt sjuk eller skadad att du måste transporteras hem till Sverige.
  • Ansvars- och rättsskydd: Ifall du skulle bli skadeståndsskyldig eller behöva en anlita en advokat.
  • Förlust av ägodelar: Om du t ex blir bestulen på din dator, telefon eller andra personliga tillhörigheter.
  • Ersättning för outnyttjade kursavgifter: Ifall du till exempel skulle bli sjuk och behöva avbryta dina studier.

plugga i europa

CSN erbjuder möjligheten att betala för försäkring genom studielån


CSN erbjuder studenter möjligheten att utöka sitt studielån för att kunna betala för en försäkring. För att beviljas studiemedel för studier utomlands måste din utbildning uppfylla följande krav:

  • Om du studerar utanför EU måste din utbildning vara på heltid och pågå i minst 13 veckor.
  • Om du studerar inom EU måste din utbildning pågå i minst 3 veckor.
  • Din utbildning måste avslutas med en tentamen eller leda till en examen.
  • Utbildningen måste vara godkänd av CSN eller Universitets- och högskolerådet.

Om du känner dig osäker på om en utbildning du planerat att börja på är godkänd eller inte kan du mejla Universitets- och högskolerådet på godtagbarstandard@uhr.se.


Viktigt att tänka på om du ska studera inom EU


Det Europeiska sjukvårdskortet (EU-kortet) "[…] ger dig rätt till sjuk- och tandvård när du är i ett EU/EES-land eller Schweiz.” (Citat hämtat från Försäkringskassan). EU-kortet ersätter dock inte kostnader för t.ex. hemtransport till Sverige, stöld/förlust av ägodelar, ansvars-, överfalls- och rättsskydd, outnyttjade kursavgifter etc. För det krävs en separat försäkring för utlandsstudier.

OBS! Om du befinner dig inom Norden så finns det ett specialavtal som ersätter kostnaden för hemtransport.


Försäkringsintyg ett krav för att få visum i länder utanför EU


Länder utanför EU kräver oftast att du har ett visum för hela studieperioden och för att ansöka om visum måste du ha ett giltigt försäkringsintyg. Tänk dock på att alltid vänta med att köpa försäkring tills du fått ett antagningsbesked från ditt  värduniversitet.

Du kan köpa försäkring för utlandsstudier på erv.se

Du kan läsa mer om försäkringsregler etc. för dig som planerar att studera utomlands på egen hand här.

Dela den här artikeln

Populära inlägg

Registrera med StudentJob nu

Vill du hålla dig uppdaterad om de senaste jobben för studenter? Registrera dig gratis på StudentJob.

Registrera