STUDENTJOB BLOG

Stipendium

Nyinstiftat uppsatsstipendium för dig som läser ekonomi, statsvetenskap, juridik eller
internationella relationer. Bästa uppsatsidé under vårterminen 2021 premieras med 5000 kr. En summa som du fritt kan använda efter egna önskemål för att underlätta under en intensiv
studietid.

Kredity Stipendium syftar till att lyfta fram individer som utmärker sig akademiskt inom ekonomi och finans. Men även att ge nämnda individer lite mer handlingsutrymme i vardagen genom stipendiet. Då vi själva befunnit oss i samma läge vet vi också att ett ett ekonomiskt tillskott kan bidra med mer än en trevlig överraskning i plånboken. Ett stipendium kan även frigöra tid, och därmed skapa bättre förutsättningar för studieresultaten.

Om Kredity Stipendium

Kreditys stipendium delas ut till bästa uppsatsidé inom ekonomi. Med det sagt så behöver
inte uppsatsen behandla privatekonomi. En bred tolkning tillämpas, och därför välkomnas även uppsatser som berör handel, ekonomisk policy, finansiering (inklusive finansiering av NGOs, organisationer etc.) med mera.

Har du inte en färdig uppsats innan sista inlämningsdatumet för ansökan är det ingen fara. Kredity har tagit höjd för att olika lärosäten tillämpar olika deadlines samt att studietakten kan skilja sig åt. Därav ligger fokus på själva uppsatsidén. Skicka in en kort beskrivning av själva idén och relevanta delar av genomförandet. Till exempel metodval. Har du hunnit längre än så är det givetvis intressant att även ta del av slutsatser och eventuella insikter.

Ansökan

Ansökan ska vara Kredity tillhanda senast 31 mars 2021. Sena ansökningar kommer inte att behandlas. Vinnande bidrag kommer att väljas ut av en jury och sedermera presenteras på hemsidan.

Krav för en godkänd ansökan:

  • Du ska skriva en kandidat-. magister- eller masteruppsats. Alternativt ett examensarbete på motsvarande nivå.
  • Du studerar vid universitet eller högskola i Sverige. Alternativt andra svenska högre läroverk.
  • Uppsatsen är planerad att skrivas under vårterminen 2021.
  • Uppsatsen ska behandla ekonomi i någon aspekt. Det kan därför även handla om
    policyförändringar, finansiering, handel etc.

>Besök hemsidan för mer information samt ansökan.

Om Kredity

Stipendiet är stiftat av >Kredity, en kostnadsfri tjänst för att jämföra lån. Med ett brett spektra av kunder och ett ännu bredare utbud så tillgodoses alla behov. Oavsett om konsumenten är ute efter ett lån som privatperson eller företag. Genom ett av Sveriges största utbud av lån och mängder av inräknade parametrar kan alla hitta det lån som passar bäst. För att få en så heltäckande ekonomisk tjänst som möjligt inkluderas även jämförelser av kreditkort, guider och andra finansiella nyheter. Inklusive särskilda listningar för väldigt nischade lån som annars inte förekommer i bredare sammanhang.

 

Dela den här artikeln

Populära inlägg

Registrera med StudentJob nu

Vill du hålla dig uppdaterad om de senaste jobben för studenter? Registrera dig gratis på StudentJob.

Registrera