STUDENTJOB BLOG

Ditt personliga brev är skrivet. Nu är det bara att luta sig tillbaks och trycka 'send', eller hur? FEL! StudentJob har sammanställt sex punkter du bör gå igenom innan du skickar ditt brev.

  1. Proffsig avsändare
   Se till att ha en ordentlig mailadress. Den som du haft sen sjunde klass och som var fyndig då är kanske inte aktuell längre.
  2. Ämnesrad
   Läs i platsannonsen för att se om det står hur de vill att ditt email ska skickas. Ofta finns det ett referensnummer som kan användas som ämne för ditt email. I synnerhet hos större företag är det här viktigt för att ditt email ska hamna rätt. Se annars till att välja en ämnesrad där det tydligt framgår vilken tjänst du söker.
  3. Innehåll i ditt email
   Skriv inte: ”Jag skulle vilja söka tjänsten ... jag har bifogat mitt personlig brev och CV som bilagor”. Den texten är överflödig och risken är att någon i HR bara sorterar in det i rätt mapp där det försvinner. Ta istället ditt personliga brev, eller en bit av det, och klistra in i ditt email. Se till att bifoga ditt CV och personliga brev också.
  4. Avsluta ditt email
   Ha alltid med ditt namn och telefonnummer i slutet av ditt email. Den här informationen finns såklart också i ditt CV, men ofta underlättar du det för någon som vill kontakta dig om informationen finns här också.
  5. Testa!
   Skicka först samma email som du planerar att söka med till dig själv eller en vän. Se hur det ser ut när det kommer fram, se om det är prydligt, kolla stavning och grammatik och se till att alla bifogade filer är med.
  6. Skicka in din ansökan!
   Ha med din egen adress som BCC så att du kan se att ditt email har kommit iväg. Eller kolla ”sent mail” eller dylik mapp.

Snyggt, du har fått en intervju. Du har alltså lyckats imponera med ditt personliga brev och ditt CV.

StudentJob är en jobbportal som kopplar samman studenter och nyutexaminerade med jobbmöjligheter i hela Sverige. StudentJob erbjuder olika jobbmöjligheter inom olika branscher och sektorer, vilket gör det till en utmärkt plattform för studenter och nyutexaminerade att komma igång med sina karriärer.

Dela den här artikeln

Populära inlägg

Registrera med StudentJob nu

Vill du hålla dig uppdaterad om de senaste jobben för studenter? Registrera dig gratis på StudentJob.

Registrera