STUDENTJOB BLOG

Svenska studielånens räntesats för 2024 har fastställts av regeringen och är nu
offentliggjord. Nästa års ränta kommer att vara 1,23 %. Denna ränta beräknas varje år
baserat på statens lånekostnader under de senaste tre åren och reduceras med 30 procent
för att subventionera lånen.


Detta system har lett till att räntorna gradvis har ökat under de senaste åren. Till exempel så
ökade förra året räntan från 0,00 % till 0,59 %. Nu består räntan av en grundränta och ett
extra tillägg för att täcka eventuella kreditförluster.


Räntehöjningens inverkan på låntagare


Den nya räntan, som gäller från 2024, inkluderar en basränta på 0,80 % plus ett extra påslag
på 0,43 %. Det innebär att de som betalar av sina lån kommer att behöva betala mer nästa
år. Trots denna ökning påpekar Jan Söderholm, ekonomiansvarig på CSN, att studielån
fortfarande är mycket förmånliga jämfört med många andra lån, särskilt när man ser till
långsiktiga räntor.


Räntehöjningen påverkar inte storleken på studiemedlen, men den påverkar
återbetalningsbeloppet. För de flesta studenter börjar återbetalningen efter studiernas slut.
Lån som togs före 1989 påverkas inte av denna höjning.


Ökade räntor kan få studenter att söka andra lånealternativ


Det finns en viss oro att ökningen av räntor på CSN-lån kan innebära en ökning av andra
lån, som exempelvis konsumentkrediter till ungdomar. De som redan kämpar med hög
skuldbörda, kan komma att söka sig till snabba och flexibla lånealternativ i allt högre
utsträckning för att täcka skulder och utgifter.


Digitala låneplattformar som erbjuder snabblån, kontokrediter och swish lån riktas ofta mot
de yngre, och kan framstå som ett lockande alternativ för att täcka oförutsedda kostnader.
Dessa typer av lån har ofta sämre lånevillkor, höga avgifter och räntor, och kan öka risken
för skuldsättning bland unga.


Möjligheter vid betalningssvårigheter


För de som har svårigheter att betala tillbaka sina lån på grund av låg inkomst eller andra
skäl, finns det möjligheter att ansöka om minskade återbetalningar. Den som har lån tagna
mellan 2001 och 2021 har möjlighet att ändra återbetalnings-villkoren till ett nytt
annuitetslån, vilket kan resultera i en längre återbetalningstid och lägre månadskostnad.

Påverkan av räntehöjningar


Den exakta påverkan av räntehöjningen varierar beroende på lånestorleken. För 2024,
kommer det lägsta årsbeloppet att vara 8 595 kronor för de med en skuld upp till 232 000
kronor. För större skulder beräknas årsbeloppet individuellt, enligt artiklen från CSN gällande
den nya räntesatsen.

Beslutsprocess för räntesättning


Räntan på studielån fastställs av regeringen, baserat på förslag från Riksgälden som tar
hänsyn till räntesatser på statsskuld och andra relevanta faktorer. Från och med 2023
inkluderar beräkningen också ett tillägg för att täcka obetalda lån. Regeringen fastställde
räntan för 2024 till 1,23 procent den 28 november, baserat på dessa kriterier.


Studielån är fortfarande det bästa lånet


Det är viktigt att vara förberedd när det kommer till studielån. Räntan har ökat, men det är
ingen anledning att bli avskräckt från att låna för din utbildning. Faktum är att studielånet
fortfarande erbjuder en av de lägsta räntorna jämfört med andra lån. Det är dock klokt att
tänka på din ekonomi och ha en plan för att betala tillbaka lånet i framtiden.
En bra start är att skapa en budget som inkluderar återbetalningar av ditt studielån. Detta
hjälper dig att hålla koll på dina utgifter och se hur mycket du kan avsätta för lånet varje
månad. Kom ihåg att lånet är en investering i din framtid och utbildning.

Dela den här artikeln

Populära inlägg

Registrera med StudentJob nu

Vill du hålla dig uppdaterad om de senaste jobben för studenter? Registrera dig gratis på StudentJob.

Registrera