STUDENTJOB BLOG

Varningstecken på en ohälsosam arbetsplats är viktigt att uppmärksamma då det kan finns skäl att tacka nej till ett jobb. Du kan kolla efter varningstecken på en osund arbetsplats  under anställningsintervjun och när du söker jobb. Att tacka nej till jobberbjudande kan vara ett klokt beslut om du känner att du inte kommer trivs på jobbet. På en ny arbetsplats, var observant på tydliga tecken som indikerar på en dålig arbetsplats. Ditt välmående är viktigt!

Det kan också hända att du tröttnat på jobbet. Kanske tänker du såhär - jag vill inte gå till jobbet varje dag. Det kan vara tecken på att du har tappat motivationen eller att du jobbar på en osund arbetsplats. Kanske dags att söka nytt? Tre exempel på en dålig arbetsplats under intervjun:

  • Oklara arbetsuppgifter: Om arbetsgivaren inte kan ge dig en tydlig beskrivning av vad dina ansvarsområden kommer att vara och hur din roll ser ut kan det vara ett varningstecken. Det kan leda till förvirring och frustration senare

  • Dålig kommunikation: Om arbetsgivaren inte är bra på att kommunicera under intervjun, till exempel om de är oförberedda eller inte svarar på dina frågor, kan det indikera att kommunikationen på arbetsplatsen generellt sett är bristfällig

  • Högt personalomsättning: Om du märker att det finns hög personalomsättning på företaget och att många tidigare anställda har lämnat nyligen, kan det vara ett tecken på att arbetsmiljön är ogynnsam.

Tre exempel när du börjar ett jobb som kan indikera en dålig arbetsplats:

  • Bristfällig introduktion: Om du inte får en ordentlig introduktion till företaget och ditt arbete, inklusive att inte bli bekant med dina kollegor eller att inte få tillräcklig information om arbetsplatsens policyer och kultur, kan det vara problematiskt. Till exempel, ingen säger hej.

  • Ignorerade problem: Om du upplever problem på arbetsplatsen som du tar upp med din chef eller HR, men dessa problem inte blir åtgärdade eller tas på allvar, kan det indikera en brist på stöd och engagemang från arbetsgivarens sida för att skapa en positiv arbetsmiljö.

  • Överarbete: Om du direkt känner att du är överbelastad med arbete och att arbetstimmarna är ohanterliga, kan det vara ett tecken på en dålig arbetsplatskultur som inte värderar balans mellan arbete och privatliv.

 

 

StudentJob är en online-jobbportal som kopplar samman studenter och nyutexaminerade med jobbmöjligheter i hela Sverige. StudentJob erbjuder olika jobbmöjligheter inom olika branscher och sektorer, vilket gör det till en utmärkt plattform för studenter och nyutexaminerade att komma igång med sina karriärer.

Dela den här artikeln

Populära inlägg

Registrera med StudentJob nu

Vill du hålla dig uppdaterad om de senaste jobben för studenter? Registrera dig gratis på StudentJob.

Registrera