Arbetsskada

Vad ska du göra när olyckan är framme och du får en arbetsskada? Du som är arbetstagare behöver då berätta för din chef eller skyddsombud att du har skadat dig. Det gäller även om du är på väg till jobbet, under jobbet och på väg från jobbet. Det är sedan arbetsgivaren som skall anmäla arbetsskadan och utreda problemet, så att det inte händer igen. Enligt Försäkringskassan kan du som anställd och som har skadat dig på väg till samt från jobbet och under jobbet kan få en ersättning från arbetsskadeförsäkring. Det kan vara ersättning som arbetsskadesjukpenning, livränta eller ersättning för kostnader för särskilda hjälpmedel. Även efterlevande kan få ersättning. I denna artikel berättar vi mer om vad som gäller när arbetsskadan är framme på jobbet.

Arbetsskada

Hitta ditt drömjobb med StudentJob!

Registrera dig gratis på två minuter med StudentJob.

REGISTRERA NU

Vad ska man göra när man har skadat sig på jobbet?

När du har skadat dig på jobbet skall du berätta det för din närmaste chef så att åtgärder kan tas. Vad som räknas som arbetsskada är olika typer av skador eller sjukdomar som orsakats av arbetet. Det kan exempelvis vara olycksfall som har inträffat på jobbet eller när du är på väg till och från jobbet. När din arbetsgivare har fått veta vad som har hänt så ska denne göra en anmälan till antingen försäkringskassan eller arbetsmiljöverket.

Hur anmäler man en arbetsskada?

Det är din arbetsgivares plikt att anmäla din arbetsskada, så det ända du behöver göra som anställd är att berätta vad som har hänt. Det är dock viktigt att du sätter dig ner med din arbetsgivare samt skyddsombudet och utreder händelsen, så att det finns underlag att lämna in. Din arbetsgivare kommer sedan att lämna in anmälan till antingen försäkringskassan eller arbetsmiljöverket.

Vad är arbetsgivarens ansvar vid arbetsskada?

Arbetsgivaren har det största ansvaret att anmäla din arbetsskada. Enligt svensk lag så är arbetsgivaren ansvarig för att anmäla din arbetsskada och kan i annat fall dömas till böter om anmälningsskyldigheten inte fullföljs. Dock ligger ansvaret på försäkringskassan att avgöra om du fått en arbetsskada i lagens mening. När anmälan kommit in till försäkringskassan, så kommer dem att skicka hem ett brev till dig, så att du vet att en anmälan gjorts.

Är du redo att hitta ditt nästa jobb?

Vi har massor av jobb att söka. Kolla in våra lediga tjänster för att hitta din perfekta roll och börja ansöka redan idag.

Kan man få ersättning vid arbetsskada?

När du har fått en arbetsskada, så kan du få ersättning för det. Hur mycket ersättning du får beror på vad för skada det är, hur allvarlig den är och hur mycket pengar du har behövt lägga ut för vård. Du kan få ersättning från försäkringskassan och speciellt vid fall där du är borta från arbetet på grund av din arbetsskada, så kan du få arbetsskadesjukpenning, livränta eller ersättning för särskilda hjälpmedel. Exakt vad dessa olika försäkringarna är och hur det fungerar kan du läsa mer om på Försäkringskassans hemsida. Om du är anställd, så bör du också kolla upp om du är försäkrad via jobbet och oftast är det AFA försäkring som du vänder dig till. Det är försäkringsbolaget för alla anställda som har ett kollektivavtal och där hittar du mer information om vilken ersättning du kan få. Ett tips är också att använda dig av arbetsskadeguiden som vägleder och visar dig vilka ersättningar du kan ha rätt till.

Att ha arbetarskydd på jobbet

Det är arbetsgivarens ansvar att du och alla anställda ska ha en god arbetsmiljö och utföra dina arbetsuppgifter utan risk för ohälsa eller olycksfall. Ni i personalen ska bli informerade om vilka risker som finns och hur man ska undvika dem. De har även ansvar för att det finns en tydlig arbetsfördelning, att maskiner, redskap och skyddsutrustning underhålls. Detta är viktigt för att undvika så många arbetsskador och olycksfall som möjligt. Se till att informera din arbetsgivare om du upptäcker risker i arbetet, så att det kan vidtas åtgärder.

Vet du allt om arbetsskador?

För mer information om arbetsskador så hänvisar vi dig till att läsa mer på arbetsmiljöverket. Har du fler funderingar och undrar över något kan du alltid kontakta oss via mejl härnedan. Är du redo för att söka jobb och kickstarta din karriär, då är det bara och registrera dig. Vi finns här och hjälper dig hela vägen!

FAQs

  • Vad är en arbetsskada?

  • Om du har blivit skadad eller fått en sjukdom som orsakats av arbetet, så räknas det som en arbetsskada. Arbetsskada räknas även för vägen till och från jobbet.

  • Hur mycket ersättning kan man få från en arbetsskada?

  • Du får ersättning för din inkomstförlust från och med det datum läkaren har bedömt att din arbetsskada kommer att påverka din förmåga att arbeta under minst ett år. Du kan som mest få livränta med 7,5 prisbasbelopp vilket är ett värde som staten justerar efter inflationen varje år.

  • Hur anmäler man en arbetsskada?

  • Din arbetsgivare är skyldig att anmäla din arbetsskada, men om det inte görs, så kan du göra det själv via försäkringskassan.

Läs mer om arbetsrätt