ARBETSMILJÖLAGEN

Har du koll på arbetsmiljölagen? Då kommer du att få veta mer om exakt vad det är i denna artikeln. Varför det är bra att veta vad arbetsmiljölagen är? För att när det kommer tillfällen där problem uppstår på din arbetsplats, så vet du vart du ska vända dig till för att få hjälp. Arbetsmiljölagen skyddar anställda genom bestämmelser kring arbetsmiljö på en arbetsplats och sätter krav på att arbetsgivare ska skapa en så bra arbetsplats som möjligt för alla anställda. Kort sagt kan man säga att arbetsmiljölagen finns där för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatser. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att skapa en god arbetsmiljö fri från stress, hot och våld, diskriminering, ojämställdhet, livsfarliga föremål samt förebygga en säker arbetsplats med arbetsskydd och utrustning vid behov. När det uppstår arbetsmiljöproblem inom de beskrivna orsaker skall du genast anmäla det till din närmaste chef eller skyddsombud och om problemet fortfarande kvarstår, då kan du vända dig till arbetsmiljöverket. Härnedan förklarar vi mer ingående om vad AV står för och vad de gör.

Arbetsmiljö

Hitta ditt drömjobb med StudentJob!

Registrera dig gratis på två minuter med StudentJob.

Vad gör arbetsmiljöverket?

Arbetsmiljöverket (AV), är en myndighet med uppdrag från regeringen och riksdagen, som ser till att arbetsmiljölagen efterföljs på arbetsplatser och organisationer. Man jobbar med att förminska risker som kan vara livsfara eller som skadar anställdas hälsa. Här är några saker som Arbetsmiljöverket ansvarar för:

 • Ta fram tydliga instruktioner och bestämmelser kring arbetsmiljölagen. De mest grundläggande är att arbetsgivare regelbundet skall undersöka risker i arbetsmiljön och ta itu med arbetsmiljöproblem.
 • Inspektera arbetsplatser och se till att arbetsmiljölagen efterföljs.
 • Bidra med kunskaper om arbetsmiljö, arbetsolyckor och arbetssjukdomar genom att ta fram statistik.
 • Främja samarbeten mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmiljöområdet.
 • Förverkliga den politik som rör funktionshinder och tillgänglighet.
 • Sprida kunskaper och information om arbetsmiljölagen och föreskrifter.

Läs mer om Arbetsmiljöverket

Vad är en bra arbetsmiljö?

Undrar du om din arbetsplats har en bra arbetsmiljö? Vad klassas egentligen som ‘’bra’’? Den bästa förutsättningen för att uppnå en bra arbetsmiljö på din arbetsplats krävs en samverkan mellan anställda och arbetsgivaren. Trots att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret, så skall anställda följa säkerhetsrutiner och den arbetspolicy som finns på arbetsplatsen. Det är då arbetsgivaren som i samverkan med arbetsmiljöverket att följa arbetsmiljölagen och ta fram lämpliga arbetsmiljöåtgärder för just din arbetsplats. Du som anställd ska känna dig trygg och säker när du utför din dagliga arbetsrutin.

Generellt säger arbetsmiljöverket så här om hur man skapar en bra grundläggande arbetsmiljö hos alla företag. I och med att det kan skilja sig åt från arbetsplats till arbetsplats beroende på typ av bransch. Exempelvis i restaurangbranschen behöver arbetsplatsen en annan anpassning och krav än i byggbranschen, där tunga maskiner och farliga uppdrag förekommer. Vilket ökar risken för olycksfall och risk för att man kan skada sig på jobbet. I restaurangbranschen förekommer andra risker, exempelvis rånrisk, brand, obekväma arbetstider m.m. För att minska riskerna behöver arbetsgivare hitta passande åtgärder för att minska riskerna. Vad alla arbetsplatser ska ha som grundläggande är dock att regelbundet undersöka risker, förse de berörda med arbetsskyddsutrustning om det är vad verksamheten kräver för att utföra jobbet på ett säkert sätt, arbetsgivaren måste förhålla sig till diskrimineringslagen samt se till att alla anställda behandlas lika och vara opartisk.

Arbetsmiljö handlar även om mental hälsa likväl som den fysiska hälsan hos anställda. En arbetsgivare har därav ansvar att skapa en arbetsplats fri från hot, mobbning, stress och andra psykiska påfrestningar. Det är viktigt att du som anställd ska känna dig trygg, säker och ha en bra upplevelse på din arbetsplats och när du utför ditt arbete. Det är viktigt att ditt jobb har en bra arbetsmiljö och att arbetsmiljölagen följs.

Vad är en dålig arbetsmiljö?

En dålig arbetsmiljö orsakas av flera brister på en arbetsplats. Till stor del är det att arbetsmiljölagen inte efterföljs. Enligt Arbetsmiljöverket ska människor inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Upplever du något sådant eller ser du att en kollega har blivit illa behandlad? Då uppmuntrar vi dig att kolla med kollegor, prata med din chef eller så kan du alltid vända dig till ditt skyddsombud för att ta fram åtgärder tillsammans med din arbetsgivare.

Förekommande brister på en arbetsplats som du bör anmäla är:

 • Buller, som kan skada din hörsel, det kan också göra dig trött och utmattad.
 • Psykisk ohälsa och stress, exempelvis kan arbetsbelastningen på ditt jobb åtgärdas genom en förminskning.
 • Föroreningar och kemiska risker.

Redo att börja söka jobb?

Helt färdig med ditt CV samt personliga brev och redo för att börja söka jobb? Du är varmt välkommen att kolla in vilka lediga jobb som finns att ansöka till i vår databas just nu.

Har din arbetsplats inte skyddsombud?

I vanliga fall på större arbetsplatser finns det skyddsombud. Normalt är det facket som väljer ut, men i vissa fall när det inte finns en sådan organisation är det upptill de anställda att välja ut en person eller personer som skall representera dem. Det gör inte heller något om din arbetsplats inte har ett skyddsombud. Förutsättningen för att skapa en bra arbetsplats är att både anställda och arbetsgivaren arbetar tillsammans för att uppnå arbetsmiljökraven. Enligt arbetsmiljöverket är det inte ett krav att ha skyddsombud. När det uppstår arbetsmiljöproblem hänvisas anställda att istället vända sig till sin närmaste chef, eller arbetsgivaren själv, för att åtgärda problemen. Om problemen kvarstår kan man alltid vända sig till Arbetsmiljöverket. Om du har möjlighet att rösta fram ett skyddsombud på din arbetsplats är vårt tips att välja någon som du anser passar som din representant, eller om du själv vill ta dig an rollen som skyddsombud.

Så här kan du göra när det uppstår arbetsmiljöproblem

Här tipsar vi om hur du skall göra när det uppstår arbetsmiljöproblem på din arbetsplats. Vi förstår att ibland kan det vara svårt att prata med chefen eller arbetsgivaren, men när det kommer till din och dina kollegors säkerhet är det viktigt att du anmäler de brister och risker som finns på din arbetsplats. Det är arbetsgivarens ansvar att åtgärda problemen och det finns mycket resurser och stöd som hen kan få från Arbetsmiljöverket.

Har du upptäckt arbetsmiljöproblem på ditt jobb? Då ska du direkt vända dig till din chef. Om du har skyddsombud på din arbetsplats, kan du alltid vända dig till skyddsombudet som kommer att ta det med din chef och vidare till din arbetsgivare för att fixa till problemen. Om riskerna fortfarande kvarstår, då kan skyddsombudet vända sig till huvudskyddsombud och problemen i fråga tas upp i skyddskommittén. Om ingen åtgärd görs kan du alltid vända dig till arbetsmiljöverket.

Fördjupa dina kunskaper om arbetsmiljölagen ännu mer

Tycker du att arbetsmiljölagen är intressant och vill fördjupa dig ännu mer? Det kan vi förstå! Det är alltid bra att vara medveten om spelreglerna på arbetsmarknaden och du kan känna dig trygg att veta att lagen är på din sida när det uppstår arbetsmiljöproblem på ditt jobb. I många decennier har arbetsmarknaden inte alls sett ut som det gör idag. Arbetsvillkoren har varit betydligt sämre, långa arbetstimmar, inga lönegarantier, inga försäkringar, inga semesterdagar men genom en arbetarrörelse har spelreglerna vänt till arbetstagares fördel med bättre arbetsvillkor. Så här säger regeringen om goda arbetsvillkor: ‘’Ingen som arbetar i Sverige ska ha ett arbete där man blir utnyttjad eller utsliten. Ingen ska riskera att dö eller skadas allvarligt i sitt arbete.‘’.

På myndigheternas sida kan du hitta en del material att läsa. Har du funderingar och undrar över något kan du alltid kontakta oss via mejl. Är du redo för att söka jobb och kickstarta din karriär, då är det bara och registrera dig. Vi finns här och hjälper dig hela vägen!

FAQs

 • Vad är arbetsmiljö?

 • Att ha en bra arbetsmiljö innebär att följa de regler och bestämmelser som står i arbetsmiljölagen. Det gäller för både arbetsgivaren och arbetstagaren.

 • Vad gör ett skyddsombud?

 • Ett skyddsombud är en utsedd person på arbetsplatsen som företräder all personal i arbetsmiljöfrågor.

 • Vem är ansvarig för arbetsmiljön på din arbetsplats?

 • Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för att skapa och bibehålla en god arbetsmiljö.

Läs mer om arbetsrätt