Uppsägning

Att säga upp sig eller bli avskedad har många varit med om, men vad är det som gäller vid uppsägning? Om man blir avskedad, permitterad eller själv säger upp sig, så finns det några saker att tänka på. Du som arbetstagare har ett avtal med din arbetsgivare och därför finns det vissa förhållningssätt ifall du skulle vilja säga upp dig eller blir sparkad från jobbet. Den här artikeln kommer att ta upp det mesta gällande uppsägning såsom uppsägningstid, olika avtal, vad säger lagen och vilka skäl man kan få sparken för.

Uppsägning

Hitta ditt drömjobb med StudentJob!

Registrera dig gratis på två minuter med StudentJob.

REGISTRERA NU

Hur säger man upp sig?

Om du går i tankarna att säga upp dig eller bara vill veta hur man gör, så krävs det inga större handlingar, men det finns några saker att tänka på. Det enda du behöver göra är att skriva en avskedsansökan där det står att du säger upp dig. Du skulle exempelvis kunna skriva: “Med det här brevet säger jag upp min anställning” samt lägga till dagens datum och din underskrift. När du har gjort detta, så är det bara att lämna det till din arbetsgivare. Du behöver alltså ingen anledning till din uppsägning.

Lämna in avskedsansökan

Du kan göra detta på vilket sätt du vill, så länge meddelandet går fram till din arbetsgivare, men det bästa sättet är att skriva ett fysiskt brev och personligen lämna det till din arbetsgivare. Detta för att du då är säker på att det kommit fram i jämförelse med om du skickar ett mejl. Om du skulle skicka din avskedsansökan via mejl, så riskerar du att det inte kommer fram eller att din arbetsgivare läser det en vecka efter att du skickat det. Det är viktigt att du försäkrar dig om att din arbetsgivare har läst meddelandet på grund av att uppsägningstiden gäller från och med den dagen arbetsgivaren tagit emot och läst det.

Muntlig uppsägning

Det du bör undvika är att säga upp dig muntligt, speciellt om du jobbar inom den offentliga sektorn då det inte är giltigt. Där måste du lämna in en skriftlig ansökan, men jobbar du för ett privat företag är det giltigt att lämna en muntlig uppsägning. Dock är det svårt att bevisa och kan leda till oklarheter gällande din sista dag på uppsägningstiden. Därför rekommenderar vi att lämna in en skriftlig avskedsansökan direkt till din arbetsgivare för din egen försäkran.

Uppsägningstid

När det kommer till att säga upp sig, så har man oftast en uppsägningstid att förhålla sig till. Det gäller alltid i första hand om du inte kommer överens med din arbetsgivare om något annat. Uppsägningstiden varierar, men är vanligtvis 1-3 månader beroende vad för avtal du har, så du kan börja med att läsa vad som står där. I lagen om anställningsskydd(LAS) som omfattar alla arbetstagare i Sverige oavsett avtal, så står det i 11 § att både arbetsgivaren och arbetstagaren som standard har minst en månads uppsägningstid om inget annat är avtalat. Din rätt vid uppsägning beror dock enligt LAS på hur länge du har jobbat. Om du har en månads uppsägningstid så gäller den från dagen du lämnar in ansökan, exempelvis 20 oktober och då är din sista dag 20 november. Du kan läsa mer om vad som gäller vid olika avtal längre ner i artikeln.

Lön och förmåner vid uppsägning

Hur blir det då med din lön och förmåner under din sista tid på den arbetsplatsen? Jo, det som står i lagen är att du har rätt till din lön och förmåner som tillkommer under hela uppsägningstiden. Det gäller även om du inte får några arbetsuppgifter att göra, men din arbetsgivare kan räkna av inkomst som du förvärvat i annan anställning under samma tid eller om du uppenbarligen kunde ha förvärvat den inkomsten under den tiden med en godtagbar anställning. Har du dock blivit avskedad på grund av giltiga skäl såsom misskötsel, så har du inte rätt till uppsägningstid eller lön förutom för det arbete du utfört.

Av vilka skäl kan man bli avskedad?

Det finns flera skäl man kan bli avskedad för, men du som arbetstagare har i grund och botten ett väldigt bra anställningsskydd i Sverige oavsett om du har ett kollektivavtal eller inte. Arbetsgivaren måste ha sakliga skäl för att avskeda dig och i LAS står det att du som arbetstagare måste ha grovt åsidosatt dina skyldigheter och på så sätt ha sakliga skäl. Avskedandet ska lämnas till dig personligen och måste vara skriftligt om du begär det. Uppsägningen måste ha sakliga skäl som arbetsgivaren är skyldig att informera dig om och det kan vara personliga skäl som till exempel:

  • Samarbetssvårigheter
  • Misskötsamhet
  • Inkompetens
  • Dåliga arbetsprestationer

Det vanligaste sättet att få sparken på är dock att bli avskedad på grund av arbetsbrist, men då gäller din uppsägningstid samt lön och förmåner.

Uppsägning anställningsavtal

Uppsägningstiden enligt kollektivavtalet kan variera, men är vanligtvis 1-3 månader, så i första hand gäller ditt kollektivavtal och du kan ofta komma överens med din arbetsgivare om en annan uppsägningstid. Om du skulle bli uppsagd och inte har kollektivavtal så gäller LAS.

Uppsägningstider enligt LAS

Anställningstid Uppsägningstid
Mindre än 2 år 1 månad
Minst 2 år, men kortare än 4 år 2 månader
Minst 4 år, men kortare än 6 år 3 månader
Minst 6 år, men kortare än 8 år 4 månader
Minst 8 år, men kortare än 10 år 5 månader
Minst 10 år och mer 6 månader

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning, även kallat fast anställning har inget slutdatum eftersom att du är anställd tills att du antingen säger upp dig eller om du blir uppsagd av giltigt skäl. Vid den anställningsformen gäller det som står i ditt kollektivavtal eller det som står i LAS.

Tidsbegränsad anställning

Uppsägningstiden vid tidsbegränsade anställningar skiljer sig då det kan regleras i de olika kollektivavtalen som kompletterar eller ersätter lagen. Eftersom att en tidsbegränsad anställning gäller under en tidsperiod, så behövs ingen uppsägning om inget annat står i avtalet.

Provanställning

En provanställning kan vara under maximalt 6 månader och om den tiden överskrids utan besked att anställning ska avslutas, så övergår avtalet till den till en tillsvidareanställning. Ifall du skulle vilja avsluta den i förtid, så behöver du bara lämna ett skriftligt besked till din arbetsgivare och inte behöva ta hänsyn till någon uppsägningstid om inte något annat står i avtalet.

Timanställning

Vid timanställning, alltså att du är anställd för att jobba när det behövs och inte är tillsvidareanställd, så räknas varje schemalagt arbetspass som den tid du behöver jobba. Med andra ord, så kan du lämna besked om din uppsägning och inte behöva jobba mer än de tider som du är schemalagd för.

Övrigt om uppsägning

Viktigt att tänka på är att du har lojalitetsplikt tills att din uppsägningstid är slut. Lojalitetsplikt betyder att du måste sätta din arbetsgivares intressen före ditt eget och tystnadsplikt gäller för sekretessbelagd information som kan skada din arbetsgivare även efter anställningen. Du riskerar i annat fall att bli stämd och behöva betala skadestånd. När du avslutar din anställning ska du också lämna tillbaka allt som tillhör arbetsgivaren då det räknas som dennes egendom.

Frågor om uppsägning

Har du fler funderingar om uppsägningstid eller vad som gäller för dig och undrar över något kan du alltid kontakta oss via mejl härnedan. Är du redo för att söka jobb och kickstarta din karriär, då är det bara och registrera dig. Vi finns här och hjälper dig hela vägen!

FAQs

  • Vad skriver man i en uppsägning?

  • Det bästa sättet är att skriva ett fysiskt brev och personligen lämna det till din arbetsgivare. Läs mer om uppsägning här.

  • Kan arbetsgivaren neka uppsägning?

  • Nej, En arbetsgivare kan aldrig neka en uppsägning, men du behöver ofta förhålla sig till din uppsägningstid.

  • Vad är giltiga skäl för egen uppsägning?

  • Du behöver inga giltiga skäl för att säga upp dig själv, däremot behöver arbetsgivare giltiga skäl för att säga upp dig.

Läs mer om arbetsrätt