ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER

Som arbetstagare har du en del rättigheter men också skyldigheter gentemot din arbetsgivare om det som har avtalats i ert anställningsavtal. Exempelvis har du en skyldighet att utföra arbetsuppgifter som ges till dig av arbetsgivaren samt att vara lojal. I sin tur har arbetsgivaren en förpliktelse att till exempelvis betala ut din lön, ansvara för miljön på arbetsplatsen och förhålla sig till diskrimineringslagen. Som arbetstagare är dina rättigheter exempelvis, ha rätt till att ta ledigt från arbetet till en viss sträckning, ta semester med semesterlön, men om du är korttidsanställd brukar semesterersättning utgå istället för semesterledighet. Du har också rätt till att ta föräldraledighet och om du en dag skulle vilja studera vidare så har du rätt till att ta tjänstledigt för studier. När du blir sjuk och inte kan jobba så har du alltid rätt till att ta ledigt. Låt oss titta närmare på rättigheter och skyldigheter hos en arbetsgivare och en arbetstagare.

Arbetstagares rättigheter

Hitta ditt drömjobb med StudentJob!

Registrera dig gratis på två minuter med StudentJob.

REGISTRERA NU

Arbetsgivare och arbetstagare

Arbetsgivare är den som anställer personal till sitt företag medans en arbetstagare är anställd och genomför arbete för arbetsgivaren. Med hjälp av anställningsavtal eller kontrakt harmoniseras arbetsplatsen för båda parterna. Härnedan listar vi fram skyldigheter och rättigheter som anställd och som arbetsgivare.

Arbetsgivares rättigheter

 • Rätt att leda och anställa
 • Fördela arbetsuppgifter
 • Rätt till att avskeda vid saklig grund
 • Rätt att övervaka arbetet
 • Bevilja semester och andra ledigheter

Arbetsgivares skyldigheter

 • Ansvara för att hålla en god arbetsmiljö
 • Ansvara för riskfria och skapa en ofarlig arbetsplats
 • Betala ut sjuklön upp till 14-dagar
 • Betala ut lönen
 • Ansvara för en jämställd arbetsplats och fri från diskriminering
 • Arbetsgivaren skall även behandla alla anställda opartisk

Arbetstagares rättigheter

 • Rätt till ett skriftligt anställningsavtal
 • Du har rätt få veta din lön & arbetsuppgifter
 • Rätt att veta din yrkesbenämning
 • Du har även rätt att veta när din anställning börjar och slutar
 • Om det är en heltid, deltid, extra vid behov etc
 • Du har rätt att veta dina arbetstider i och med att det finns arbetstidsregler om hur många timmar du får jobba per dag, vecka, månad och år.
 • Du har rätt till en riskfri och ofarlig arbetsplats
 • Om du skadar dig på jobbet har du rätt till ersättning
 • Rätt att vabba om ditt barn blir sjuk(Vård av barn)
 • Ta ut dina semesterdagar som vanligtvis är 25 dagar per år.
 • Rätt till att ta föräldraledigt
 • Rätt till att ta tjänstledigt för studier

Arbetstagares skyldigheter

 • Utföra dina arbetsuppgifter
 • Följa bestämmelser och policy på din arbetsplats
 • Följa dina arbetstider och fullfölja hela ditt arbetspass
 • Följa säkerhetsrutiner som finns
 • Inte skada din arbetsplats resumé
 • Du får inte heller ha en egen verksamhet som konkurrerar med din arbetsplats
 • Om du har skrivit på ett sekretessavtal, då bör du följa den och har då en tystnadsplikt

Både arbetsgivare och arbetstagare har någon typ av förväntan gentemot vandra och då kan det vara bra att vara medveten om ovanstående rättigheter och skyldigheter och tillsammans uppehålla en harmonisk arbetsplats. Vad händer om man skulle bryta mot någon av arbetsreglerna? Det finns så klart påföljder, men av olika skalor som dels beror på vilka regler det gäller. Vanligtvis om en arbetsgivare bryter mot någon av bestämmelserna kring arbetsmiljö, kan denna tvingas att betala böter, straff och sanktionsavgifter. Om det är arbetstagaren som bryter mot bestämmelserna kan det ha konsekvenser i upphörande av anställning och dryga böter om exempelvis lojalitetsplikten har brutits.

Läs vidare härnedan om vad det innebär!

Redo att börja söka jobb?

Helt färdig med ditt CV samt personliga brev och redo för att börja söka jobb? Du är varmt välkommen att kolla vilka lediga jobb som finns att söka i vår databas just nu.

Vilka är arbetstagarnas arbetsplikt?

Arbetsplikt, vad innebär det? Som vi har nämnt tidigare har du som anställd en arbetsskyldighet gentemot din arbetsgivare och vad det kan vara står oftast i ditt anställningsavtal. Därför är det viktigt att du läser igenom ditt anställningsavtal noga innan du skriver på och ställer frågor kring de bestämmelserna som du inte förstår. Ett tips är att undvika att skriva på ditt anställningsavtal direkt vid första mötet, utan be om att få ta hem avtalet så att du i lugn och ro kan läsa och förstå dig på vad det är du skriver under. För att när du väl skriver på din anställningsavtal så blir du arbetsskyldig enligt avtalet. I många fall uppstår det inga problem om förväntningarna bemöts av både dig och din arbetsgivare, men ibland kan det uppstå oenigheter kring arbetsuppgifter. Exempelvis, din arbetsgivare ber dig att utföra ett arbete som inte är din huvudsakliga arbetsuppgift. Kan du vägra att utföra arbetsuppgiften? Jodå, men det måste finnas tillräckligt goda skäl, såsom att det kan medföra skada och är livsfara. I många fall är det arbetsgivaren som har rätt att leda och fördela arbeten och då skall det vara inom kollektivavtalsområdet som du tillhör, de nya arbetsuppgifterna skall även vara för arbetsgivarens räkning samt att du är kvalificerad för den nya arbetsuppgiften. Det är dock också skillnad om arbetsgivaren ber dig om att utföra nya arbetsuppgifter enstaka gånger än permanent. Om det gäller en permanent omplacering inom företaget, då kan du vända dig till facket. Om det gäller enstaka gånger och du verkligen inte tycker om att utföra de nya arbetsuppgifterna. Vår bästa tips är att tala med din chef, låt hen förstå att din trivsel på jobbet har försämrats på grund av de nya arbetsuppgifterna. I bästa fall så kommer ni till en lösning som gynnar båda parterna och att du får de bästa förutsättningarna för att utföra din arbetsplikt.

Vad är lojalitetsplikt?

Arbetstagare har lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Vad innebär lojalitetsplikt då? Det menas att du som anställd skall undvika att skada företagets resumé, inte avsiktligt avslöja företagshemligheter, läcka känsliga information eller direkt konkurrera med din arbetsgivare genom egen verksamhet samt ha en bisyssla hos arbetsgivarens konkurrent. Det kan leda till dålig stämning och påföljder gentemot dig, och troligtvis till uppsägning. Om du skulle vilja ha en bisyssla eller starta eget vid sidan av ditt ordinarie jobb, så är vårt tips att förmedla det till din arbetsgivare och se efter vad hen tycker! Läs vidare och fördjupa dig ännu mer om lojalitetsplikten.

Vet du allt om arbetstagares rättigheter?

Vill du fördjupa dig ännu mer om arbetstagares rättigheter? Eller tipsa oss om ett ämne som du vill att vi ska publicera här? Du hittar även mer information om arbetstagares rättigheter via myndigheternas hemsida. Kolla in vad Europeiska Kommissionen säger om arbetstagares rättigheter. För vidare frågor eller tips kan du alltid kontakta oss via mejl. Tveka inte att kontakta oss genom att klicka på knappen här nedan eller registrera dig på två snabba minuter och börja söka jobb med StudentJob!

FAQs

 • Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetstagare?

 • Du är skyldig att utföra dina arbetsuppgifter samt vara lojal. I sin tur har arbetsgivaren en förpliktelse att betala ut din lön, ansvara för arbetsmiljön och förhålla sig till diskrimineringslagen.

 • Vilka rättigheter och skyldigheter har en arbetsgivare?

 • Arbetsgivaren har bland annat rätt att fördela arbetsuppgifter, avskeda vi saklig grund och rätt att övervaka arbetet.

 • Vilka rättigheter enligt kollektivavtal och lagen har en arbetstagare?

 • Rättigheterna i ett kollektivavtal stärker det som redan står i lagen och några exempel är: regler om arbetstid, rätten till att få lön och rätten till en god arbetsmiljö.

Läs mer om arbetsrätt